Paljulapselise pere toetus

Paljulapselise pere toetust antakse kolme ja enama lapsega perele.

Paljulapselise pere toetus on 70 eurot lapse kohta.

Taotlust toetuse saamiseks saab esitada alates 1. maist kuni 30. juunini.

 

Taotlusele tuleb juurde lisada taotleja ja tema pereliikmete kolme viimase kuu kõigi olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas alg- ja lõppsaldo summadega.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks

 

Taotlust menetleb toetuste spetsialist Kadi Netse, kadi.netse@harku.ee, tel 5884 7260.