Suurupi Merekindluse metsa kohalik kaitseala

Harku Vallavolikogu võttis Suurupi Merekindluse metsa kohaliku kaitse alla ja moodustas Suurupi Merekindluse metsa kaitseala 21.12.2023 otsusega nr 23. Suurupi Merekindluse metsa kaitseala kaitse-eeskirjaga on võimalik tutvuda SIIN  ja seletuskirjaga SIIN
 
Merekindluse mets asub Suurupi külas, Suurupi poolsaare tipus. Kaitseala hõlmab kuut riigimetsa katastriüksust. Läänest piirneb kaitseala Suurupi looduskaitsealaga ja põhjast mererannaga. Kaitstava ala suuruseks on 57,4 ha. Täpsemalt hõlmab kavandatav kaitseala Merekindluse mets 6 (19801:001:1589), Merekindluse mets 7 (19801:001:1591), Merekindluse mets 8 (19801:001:1592), Merekindluse mets 9 (19801:001:1593), Merekindluse mets 10 (19801:001:1594) ja Merekindluse mets 11 (19801:001:1595) kinnistuid. Kaitse alla võtmise eesmärgiks on Suurupi Merekindluse metsa väärtusliku maastiku, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse ning virgestus- ja loodushariduslike võimaluste säilitamine ja parandamine.
 
 

Avalik väljapanek ja arutelu

 
Harku Vallavolikogu algatas 29.04.2021 otsusega nr 25 ekspertiisi Merekindluse metsa kohaliku kaitseala ettepanekule. Avalik väljapanek toimus perioodil 14.09.2023-28.09.2023 ja avalik arutelu 05.10.2023 kell 17.00 Harku Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul esitasid Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus ja Muraste Looduskool MTÜ oma seisukohad, millega on võimalik tutvuda seletuskirjas.

Seotud materjalid

 
  • Kohaliku kaitse alla võtmise ettepanek
 
Harku vallale esitati Suurupi Selts MTÜ, Kasevälja Külaselts MTÜ, MTÜ Muraste Looduskool ja Suurupi Merekindluse metsa initsiatiivgrupi poolt ettepanek Suurupi Merekindluse metsa kohaliku kaitse alla võtmiseks. Ettepanekule oli lisatud PhD Anneli Palo ekspertarvamus.
 
 
 
  • Eksperthinnangud
 
Suurupi Merekindluse metsa elustiku uuringu aruanne.
Koostaja: OÜ Elusloodus, Uudo Timm
 
 
 
  • Kohaliku kaitse alla võtmise algatamine
 
 
 
Lisainfo: 
Brigita Perm
keskkonnaspetsialist
Tel. 5880 1238, e-post: brigita.perm@harku.ee