Uudised ja teated

Algab kooli- ja lasteaiakohtade taotlemine, tänavu uues e-keskkonnas HALDO

Koolikohtade taotlemine algab 15. jaanuaril, lasteaiakohtade taotlusi võetakse vastu alates 1. veebruarist. Esmakordselt toimub taotlemine selleks loodud uues e-keskkonnas HALDO.

Alates 15. jaanuarist algab e-keskkonnas HALDO veebiaadressil www.haldo.ee taotluste vastuvõtt esimestesse klassidesse koha saamiseks 2017/18. õppeaastal. Harku valla lasteaeda saavad õppeaastaks 2017/18 oma lapsele kohta taotleda lapsevanemad alates 1. veebruarist kuni 1. märtsini. Turvalisuse huvides on taotluste esitamine ja nende jälgimine HALDO e-keskkonnas ID-kaardi põhine. E-keskkonna kasutamiseks tuleb seal esmalt luua ID-kaardi alusel isiklik konto. Seejärel saab sisestada kasutaja ja lapse andmed ning märkida oma eelistused valla koolide ja lasteasutuste osas. Hiljem on lapsevanematel võimalik HALDOs andmeid ning oma eelistusi lasteasutuste ja koolide osas muuta ja jälgida taotluste lahendamise kulgu. Harku valla kodulehel http://www.harku.ee/e-keskkond-haldo on ka HALDO e-keskkonnas taotluste esitamise videojuhendid.

 

Kohapakkumised kevadel

Kohapakkumised tehakse esimeses etapis neile lastele, kes on õppeaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Harku valla elanikud. Lisaks kontrollitakse lapse ja ühe vanema elukoha registreeritud aadressi enne klasside või rühmade lõplikku komplekteerimist.

Esimene 1. klasside komplekteerimise voor algab veebruari teises pooles. Esialgse koolikohapakkumise peaksid saama kõik aegsasti taotluse esitanud lapsed hiljemalt 15. aprilliks.

Lasteaiakoha taotlusi, mis on laekunud 1. märtsiks, hakatakse menetlema esimeses voorus ning märtsis tehakse ka e-keskkonna kaudu esimesed kohapakkumised. Esmalt, 1. märtsist kuni 15. aprillini, tehakse kohapakkumised kolmeaastastele lastele. 25. aprillist 15. maini saavad pakkumised vanemad ja nooremad kui kolmeaastased lapsed.

 

Abi ja lisainfo vallamajast

Kuna kogu kooli- ja lasteaiakohtade jagamise protsess toimub nüüdsest e-keskkonnas, siis neil peredel, kel puudub kodune võimalus e-keskkonnas töötamiseks, tuleb kohataotluse esitamiseks pöörduda Harku vallavalitsusse.

Taotluste esitamise ja kooli- ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla haridus- ja kultuuriosakonna juhatajalt Aivar Soelt e-posti aadressil aivar.soe@harku.ee või telefonil 606 3800.