Uudised ja teated

« Tagasi

Sõrve külas Tammi tee 83 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on Harku vallas Sõrve külas Tammi tee 83 maaüksuse ja lähiala detailplaneering (DP). KSH eesmärgiks on arvestada keskkonnakaalutlusi detailplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse, edendada säästvat arengut. 

KSH väljatöötamise kavatsus Tammi tee 83

Lisa 1 DP algatamine

Lisa 2 KSH algatamine 

Lisa 2 KSH algatamise lisa (eelhinnang)

Lisa 3 KSH algatamise teated

Lisa 4 Ettepanekud 

Lisa 5 Tammi tee 83 DP eskiisi põhijoonis