Toetused

Harku Vallavalitsuse poolsed toetused

 

Projektipõhise tegevuse toetamise korra alusel saab toetust taotleda kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö-, külaliikumise, keskkonnakaitse- ning heakorraprojektidele. Tähtaeg on 1. oktoober.

 

Projektipõhise tegevuse toetust saab esitada Spoku e-teeninduskeskkonnas. Info on kättesaadav Harku valla kodulehel: https://www.harku.ee/et/ksn/taotluste-vormid-ja-juhised

 

Spordi- ja huvihariduse toetuse taotlus tuleb esitada spordiorganisatsioonil või huvikoolil pearaha arvestamise infosüsteemi kaudu. Tähtaeg on 1. oktoober. Lapsevanemad saavad 1.–30. novembrini valida ja kinnitada veebilehel www.harku.ee oleva lingi kaudu lapse osaluse ühes huvitegevuse ringis selleks, et nende valitud huviring saaks lapse eest määratud toetuse. Infot saab spordiorganisatsioonist või huvikoolist.

 

Kogukonna arengule suunatud investeeringuprojektide kaasfinantseeringu taotlusi järgmise aasta eelarvesse oodatakse 11. oktoobriks Spoku e-teeninduskeskkonnas. Finantseerimise tingimused on kättesaadavad Harku valla kodulehel: www.harku.ee/et/finantseerimine.

 

Lisainfo:

 

järelevalvespetsialist Benita Bankier, tel 5886 2842, benita.bankier@harku.ee

 

Kogukonna arengule suunatud tegevuse toetamine

 

Toetus on kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevuste , sh investeeringute läbiviimiseks.

Määrus: Kogukonna arengule suunatud tegevuse kaasfinantseerimisetoetuse kord

 

Taotlusi saab esitada SPOKU-s

 

Harku valla eelarvest kogukonna arengule suunatud tegevuste kaasfinantseerimise toetuse kasutamise aruanne

 

Projektipõhise tegevuse toetamine

 

Toetust eraldatakse juriidilistele ja füüsilistele isikute eestvedamisel korraldatavatele projektidele, mille eesmärgiks on aidata kaasa kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisele või avaliku elu küsimuste korraldamisele järgmistes valdkondades:

 

1) kultuuri edendamine;

2) spordi edendamine;

3) noorsootöö edendamine;

4) sotsiaaltöö edendamine;

5) külaliikumise edendamine;

6) keskkonnakaitse ja heakorra tagamine;

7) laste- ja noortelaagri korraldamine

 

Määrus: Projektipõhise tegevuse toetamise kord Harku vallas

Taotlusi saab esitada SPOKU-s