Elanikkonnakaitse

Olulised telefoninumbrid

  Telefon
Häirekeskus (kiirabi, tuletõrje, politsei; 24h) 112
Riiklik kriisitelefon koondab järgmised infonumbrid:
  • koroonainfo telefon 1247
  • Keskkonnainfo telefon 1313
  • Päästeala infotelefon 1524
  • Maanteeinfo telefon 1510
1247

Elektrilevi rikketelefon (sh langenud elektriliinidest teavitamine)

1343
Harku valla teehoolde spetsialist (24h) 5886 6881
Kommunaalteenuste (vee ja kanalisatsiooni, vallale kuuluvate teede hoolduse ning Tabasalu soojavarustuse) avariitelefon (24h) 600 7800
Mürgistusteabekeskuse telefon (24h)  16662
Perearsti nõuandetelefon (24h)  1220
G4S patrullteenistus 1911
Harku valla konstaablijaoskond 612 4582

 

Kerksuskeskused

 

Kerksuskeskus on välistest teenusepakkujatest (elekter, küte jne) sõltumatu hoone, mille katkematu ning jätkusuutlik toimimine on tagatud lokaalsete süsteemide kaudu. Loodud on võimalused inimestele abi, nõu ja info andmiseks, varjumiseks ning ajutiseks ümberasumiseks hädaolukordades ja ähvardavate ohtude korral.

 

Harku Vallavalitsus

Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kallaste 12

Meriküla spordi -ja õppekeskus

Harju maakond, Harku vald, Meriküla, Tilgu tee 53

Sotsiaalhoolekande keskus

Harju maakond, Harku vald, Harku alevik, Aia 5

Harkujärve kogukonnakirik

Harju maakond, Harku vald, Harkujärve, Kiriku tee 2

 

Vaata kerksuskeskuste asukohti kaardil: 

 

Kasulikud mobiilirakendused

 

Laadi alla OLE VALMIS rakendus, kust leiad käitumisjuhised, mis aitavad sul valmistuda erinevateks kriisiolukordadeks ning kriiside ajal ennast, oma lähedasi ja vara kaitsta.

 

Lisainfo

 

Kriis.ee

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks   (2018)

Kriisiolukordadeks valmistumise veebileht

Hädaolukorra seadus

Hädaolukorra seaduse käsiraamat

Hädaolukorra kriisireguleerimine

Elanikkonna kriisikäitumise alase teadlikkuse uuring (2016)

Hädaolukorraks valmisoleku aruanne (2017)