Elanikkonnakaitse

Olulised telefoninumbrid

  Telefon
Häirekeskus (kiirabi, tuletõrje, politsei; 24h) 112
Riiklik kriisitelefon koondab järgmised infonumbrid:
  • koroonainfo telefon 1247
  • Keskkonnainfo telefon 1313
  • Päästeala infotelefon 1524
  • Maanteeinfo telefon 1510
1247

Elektrilevi rikketelefon (sh langenud elektriliinidest teavitamine)

1343
Harku valla teehoolde spetsialist (24h) 5886 6881
   
Kommunaalteenuste (vee ja kanalisatsiooni, vallale kuuluvate teede hoolduse ning Tabasalu soojavarustuse) avariitelefon (24h) 600 7800
Mürgistusteabekeskuse telefon (24h)  16662
Perearsti nõuandetelefon (24h)  1220
G4s patrullteenistus 1911
Harku valla konstaablijaoskond 612 4582

 

Kasulikud mobiilirakendused

Laadi alla OLE VALMIS rakendus, kust leiad käitumisjuhised, mis aitavad sul valmistuda erinevateks kriisiolukordadeks ning kriiside ajal ennast, oma lähedasi ja vara kaitsta.

 

Lisainfo

 

Kriis.ee

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks   (2018)

Kriisiolukordadeks valmistumise veebileht

Hädaolukorra seadus

Hädaolukorra seaduse käsiraamat

Hädaolukorra kriisireguleerimine

Elanikkonna kriisikäitumise alase teadlikkuse uuring (2016)

Hädaolukorraks valmisoleku aruanne (2017)