Teenused lastega peredele

Lastekaitsespetsialistil on võimalus toetada järgmiste teenuste kättesaadavust abivajaduse hindamise alusel ning selleks palume lapsevanemal pöörduda abi saamiseks oma piirkonna lastekaitsespetsialisti poole:

 • Laste ja vanemate psühholoogiline nõustamine
 • Terapeutiline abi (pereteraapia, loovteraapia)
 • Perelepitus – lahku läinud lapsevanemate toetamiseks hooldus- ja ülalpidamisküsimustes
 • Taastava õiguse lepitus noortele, konflikti olukordade lahendamiseks
 • Avatud dialoog lapse lähivõrgustiku koostöö toetamiseks lapsega seonduvates küsimustes
 • Tugiisikuteenus erivajadusega lastele ja noortele
 • Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus abivajavale lapsele
 • Riskikäitumisega noortele mõeldud sotsiaalprogrammid

 

Lastekaitsespetsialistide kontaktid:

Evelin Raadik - tel. 5841 4341, e-post evelin.raadik@harku.ee

Käthi Sisask - tel. 5558 3442, e-post kathi.sisask@harku.ee

 

Nõustamisteenuste koostööpartnerid Harku valla lastele, noortele ja lastega peredele:

TABASALUS

Kai Rohulaid – asukoht, Teenuste 2, II korrus, e-post: krohulaid@hotmail.com

 • kliiniline psühholoog; kognitiiv-käitumuslik teraapia.

Külle Kadarik – asukoht, Teenuste 2, II korrus, e-post: kylle@rohelen.ee

 • pereteraapia; individuaalne loovteraapia; laps-vanem loovteraapia.

Marge Vainre – asukoht, Teenuste 2, II korrus, e-post: marge.vainre@gmail.com

 • individuaalne nõustamine; pereteraapia; paariteraapia.

Uve Schubert – asukoht, Teenuste 2, II korrus, e-post: uvekas@gmail.com

 • psühholoogiline nõustamine; sotsiaalsete oskuste arendamine grupis; tugiisiku teenus.

Õnne Aas-Udam – asukoht, Teenuste 2, II korrus, e-post: onneaas.udam@gmail.com

 • individuaalne psühholoogiline nõustamine; loovteraapia lastele, noorukitele, täiskasvanutele.

 

TALLINNAS

Ene Raudla - asukoht, Lastekodu tn 6a, e-post: eneraudla18@gmail.com

 • kliiniline psühholoog; pereteraapia; psühholoogiline nõustamine.

Helen Sööl - asukoht, Kaupmehe 19-7, e-post: helen@suhtelabor.ee

 • individuaalne teraapia; pere-ja paariteraapia; coaching; nõustamine üle Skype.

Marika Ratnik – asukoht, Majaka 21-6, e-post: marika.ratnik@mail.ee

 • pereteraapia; perekonna kunstiteraapia; psühholoogiline nõustamine vene keeles noortele.

EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö SA – asukoht, Lastekodu tn 6a, e-post: info@perekeskus.eu

 • loovteraapia; lähisuhtevägivalda kasutanud isiku teraapia; hingehoid; muusikateraapia.