Nõustamisteenused

 

Pea igas lasteaiarühmas ja koolis klassides on lapsi, kelle käitumine valmistab peavalu nii õpetajatele kui lapsevanematele. See laps paneb tihti proovile nii lapsevanema kui õpetaja kannatuse, teadmised, oskused ja hea tahte. Teda on lihtne sildistada halvaks lapseks ja kui silt on küljes, siis on suhteliselt lihtne neid ootusi ka täita. Tekib nõiaring, vahel ka nn lumepalli-efekt ja probleemid aina kasvavad. Kui keegi seda ringi ei katkesta, võivad tagajärjed olla ettearvamatud (nt õpiraskused, käitumishäire, võimed jäävad arendamata jne). Eelkõige peavad last selles keerulises olukorras hakkama saamisel aitama lapsevanemad ja lapsega igapäevaselt töötavad spetsialistid.

Kõik lapsed on head lapsed! Lapsel endal puuduvad ressursid, et olukorda muuta, ta vajab selleks abi. Tihti ei oska ka lapsevanemad ja õpetajad last aidata. Väga tähtis on, et lapsele ja perele pakutakse õigeaegset ja sobivat abi.  

 

Nõustamisteenused meie valla lastele, noortele ja peredele

Lapsevanemal või noorel endal on võimalik pöörduda nõustajate poole alljärgnevatel kontaktidel.

Tabasalu

OÜ Audams Konsultatsioonid
www.kunstiteraapiad.ee
(Ranna tee 2, Tabasalu; II korrusel asuv kab nr 205)

Õnne Aas-Udam
e-posti aadress: onneaas.udam@gmail.com
telefon: 528 7288

 • individuaalne psühholoogiline nõustamine;
 • juhtumipõhine nõustamine lasteasutuses;
 • loovteraapia lastele, noorukitele, täiskasvanutele- individuaalselt, laps-vanem, pere, grupp.

MTÜ BKI
(Ranna tee 2, Tabasalu; II korrusel asuv kab nr 205)

Arvo Viirsaar
e-posti aadress: arvo.viirsaar@gmail.com
telefon: 554 8113

 • individuaalne psühholoogiline nõustamine;
 • paari- ja pereteraapia;
 • lepitamine;
 • vihateraapia.

OÜ Muutuja
(Ranna tee 2, Tabasalu; II korrusel asuv kab nr 205)

Marge Vainre
e-posti aadress: marge.vainre@mail.ee
telefon: 5660 7054

 • individuaalne nõustamine;
 • pere- ja paariteraapia: suhted pereliikmete vahel, probleemid lapse käitumisega.

 

Tallinn, Saue

MTÜ RuaCrew 
(Tallinn)
www.ruacrew.ee

Annegrete Johanson
e-posti aadress: info@ruacrew.ee

 • mentorlus noorele;
 • noorte sotsiaalsete oskuste arendamise rühmatööd koolides- kuni 12 noort;
 • suvekool, laager noortele;
 • sotsiaalpedagoogiline nõustamine;
 • perenõustamine;
 •  töötubade ja koolituste läbiviimine – õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele.

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
(Majaka 21-6, Tallinn)
www.perenou.ee

Marika Ratnik
e-posti aadress: info@perenõu.ee

 • perelepitus;
 • psühholoogiline nõustamine;
 • visuaalkunstiteraapia lapsele, noorele;
 • Circle of Security vanemakoolitus;
 • psühholoog lasteaias;
 • kunstipõhine diaaditöö;
 • vanema arenguvestlus.

OÜ Reanke
(Tallinn)

Uve Schubert
e-posti aadress: uvekas@gmail.com

 • psühholoogiline nõustamine;
 • sotsiaalsete oskuste arendamine grupis;
 • tugiisiku teenus.

ViktoriaSaat HR Consulting
(Tartu mnt 7-5, Tallinn)

Viktoria Saat
e-posti aadress: viktoria@viktoriasaat.ee

 • individuaalne psühhoteraapia, nõustamine;
 • pereteraapia;
 • supervisioon.

OÜ Rohelen
(Koskla 16, Tallinn)

Külle Kadarik
e-posti aadress: kylle@rumfeld.ee

 • individuaalne loovteraapia;
 • laps-vanem loovteraapia;
 • saviteraapia;
 • pereteraapia.

MTÜ Laste ja Noorte Nõustamiskeskus
(Ravi 18, Tallinn)

Hailii Õllek
e-posti aadress: hailii.ollek@mail.ee

 • pereteraapia;
 • loovteraapia, kunstiteraapia;
 • analüütiline psühhoteraapia.

OÜ Suhtelabor
(Tatari tänav 6, Tallinn)
ww.suhtelabor.ee

Helen Sööl
e-posti aadress: helen@suhtelabor.ee
telefon: 5625 3279

 • individuaalne teraapia;
 • pere-ja paariteraapia;
 • coaching;
 • nõustamine üle Skype.

Pereteenus OÜ
(Kadaka pst 36, Tallinn)

Küllike Lillestik
e-posti aadress: info@kyllikelillestik.com
telefon: 5391 0923

 • pereteraapia.

Stefart Therapy OÜ
(Tondi 39-4 Tallinn)
www.kunstiterapeut.ee

Helen Tartes-Babkina
e-posti aadress: info@kunstiterapeut.com
telefon: 518 8552

 • psühhoteraapia;
 • leinatöö.

Kunstituba OÜ
(Uuetalu tee 8, Alliku küla, Saue vald)
www.kunstituba.ee

Kristina Tamm
e-posti aadress: kristina@siseminerahu.ee
telefon: 502 0796

 • paari- ja pereteraapia.

Tasuta nõustamisele (kuni 5 korda) suunamine toimub:

 • koostöös kooli ja lasteaia spetsialistidega, kes hindavad lapse ja pere juhtumit ning saadavad kirjaliku taotluse nõustajale;
 • lastekaitse spetsialistide suunamise alusel.

 

Helve Keel 
lastekaitse spetsialist, nõustaja

Harku Vallavalitsus (kabinet 105)
e-posti aadress: Helve.Keel@harku.ee
telefon: 515 4807

 • nõustamisele suunamine;
 • lapsevanemate, laste ja noorte nõustamine (hariduslik erivajadus, õpi- ja käitumisraskused, koolivahetus, koolikiusamine, perevägivald jne);
 • perede lepitamine lastega suhtlemise korraldamiseks lahutuse vm juhul;
 • lapse heaolu hindamine ja lapse õiguste tagamine.


Angela Põder
lastekaitse spetsialist, nõustaja

Harku Vallavalitsus (kabinet 101)
e-posti aadress: Angela.Poder@harku.ee
telefon: 5558 3442

 

 • nõustamisele suunamine;
 • lapsevanemate, laste ja noorte nõustamine (hariduslik erivajadus, õpi- ja käitumisraskused, koolivahetus, perevägivald, koolikiusamine,  jne);
 • perede lepitamine lastega suhtlemise korraldamiseks lahutuse vm juhul;
 • lapse heaolu hindamine ja lapse õiguste tagamine.

Kaja Saat
lastekaitse spetsialist, nõustaja

Harku Vallavalitsus (kabinet 107)
e-posti aadress: Kaja.Saat@harku.ee
telefon: 5551 1706

 • nõustamisele suunamine;
 • lapsevanemate, laste ja noorte nõustamine (hariduslik erivajadus, õpi- ja käitumisraskused, koolivahetus, perevägivald, koolikiusamine jne)
 • perede lepitamine  lastega suhtlemise korraldamiseks lahutuse  vm  juhul;
 • lapse heaolu hindamine ja lapse õiguste tagamine.