Nõustamisteenused

 

Pea igas lasteaiarühmas ja koolis klassides on lapsi, kelle käitumine valmistab peavalu nii õpetajatele kui lapsevanematele. See laps paneb tihti proovile nii lapsevanema kui õpetaja kannatuse, teadmised, oskused ja hea tahte. Teda on lihtne sildistada halvaks lapseks ja kui silt on küljes, siis on suhteliselt lihtne neid ootusi ka täita. Tekib nõiaring, vahel ka nn lumepalli-efekt ja probleemid aina kasvavad. Kui keegi seda ringi ei katkesta, võivad tagajärjed olla ettearvamatud (nt õpiraskused, käitumishäire, võimed jäävad arendamata jne). Eelkõige peavad last selles keerulises olukorras hakkama saamisel aitama lapsevanemad ja lapsega igapäevaselt töötavad spetsialistid.

 

Kõik lapsed on head lapsed! Lapsel endal puuduvad ressursid, et olukorda muuta, ta vajab selleks abi. Tihti ei oska ka lapsevanemad ja õpetajad last aidata. Väga tähtis on, et lapsele ja perele pakutakse õigeaegset ja sobivat abi.  

 

Tasuta nõustamisele suunamine toimub lastekaitsespetsialisti eelneva hindamise alusel.

 

Angela Põder

lastekaitsespetsialist, nõustaja

tel 600 3865

e-post angela.poder@harku.ee

 

Evelin Raadik

lastekaitsespetsialist, nõustaja

tel 606 1309

e-post evelin.raadik@harku.ee

 

Helve Keel

lastekaitsespetsialist, nõustaja

tel 600 3868

e-post helve.keel@harku.ee

 • nõustamisele suunamine;
 • lapsevanemate, laste ja noorte nõustamine (hariduslik erivajadus, õpi- ja käitumisraskused, koolivahetus, perevägivald, koolikiusamine jne)
 • perede lepitamine  lastega suhtlemise korraldamiseks lahutuse  vm  juhul;
 • lapse heaolu hindamine ja lapse õiguste tagamine.

 

 

Nõustamisteenused meie valla lastele, noortele ja peredele

 

Lapsevanemal või noorel endal on võimalik pöörduda nõustajate poole alljärgnevatel kontaktidel.

 

Tabasalu

 

OÜ Audams Konsultatsioonid
www.kunstiteraapiad.ee
(Teenuste 2, Tabasalu, II korrus)

Õnne Aas-Udam
e-posti aadress: onneaas.udam@gmail.com
telefon: 528 7288

 • individuaalne psühholoogiline nõustamine;
 • juhtumipõhine nõustamine lasteasutuses;
 • loovteraapia lastele, noorukitele, täiskasvanutele- individuaalselt, laps-vanem, pere, grupp.

OÜ Muutuja
(Teenuste 2, Tabasalu, II korrus)

Marge Vainre
e-posti aadress: marge.vainre@mail.ee
telefon: 5660 7054

 • individuaalne nõustamine;
 • pere- ja paariteraapia: suhted pereliikmete vahel, probleemid lapse käitumisega.

OÜ Reanke
(Teenuste 2, Tabasalu, II korrus)

Uve Schubert
e-posti aadress: uvekas@gmail.com

 • psühholoogiline nõustamine;
 • sotsiaalsete oskuste arendamine grupis;
 • tugiisiku teenus.

FIE Kai Rohulaid
(Teenuste 2, Tabasalu, II korrus)

Kai Rohulaid
e-posti aadress: krohulaid@hotmail.com

 • kliiniline psühholoog;
 • kognitiiv-käitumuslik teraapia.

 

Tallinn, muu

 

Ene Raudla OÜ
(Lastekodu tn 6a, Tallinn)
 

Ene Raudla
e-posti aadress: eneraudla18@gmail.com

 • kliiniline psühholoogkliiniline psühholoog;
 • pereteraapia;
 • psühholoogiline nõustamine;

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
(Majaka 21-6, Tallinn)
www.perenou.ee

Marika Ratnik
e-posti aadress: marika.ratnik@mail.ee

 • perelepitus;
 • psühholoogiline nõustamine;
 • visuaalkunstiteraapia lapsele, noorele;
 • Circle of Security vanemakoolitus;
 • psühholoog lasteaias;
 • kunstipõhine diaaditöö;
 • vanema arenguvestlus.

OÜ Rohelen
(Koskla 16, Tallinn)

Külle Kadarik
e-posti aadress: kylle@rumfeld.ee

 • individuaalne loovteraapia;
 • laps-vanem loovteraapia;
 • saviteraapia;
 • pereteraapia.

MTÜ Laste ja Noorte Nõustamiskeskus
(Ravi 18, Tallinn)

Hailii Õllek
e-posti aadress: hailii.ollek@mail.ee

 • pereteraapia;
 • loovteraapia, kunstiteraapia;
 • analüütiline psühhoteraapia.

MTÜ Abi Võti
(Kaupmehe 19-7, Tallinn)
www.abivoti.ee

Helen Sööl
e-posti aadress: tere@abivoti.ee

 • individuaalne teraapia;
 • pere-ja paariteraapia;
 • coaching;
 • nõustamine üle Skype.

Libertas OÜ
www.libertas.ee


e-posti aadress: libertas@libertas.ee
 

 • psühholoogiline nõustamine;
 • psühhoteraapia, pereteraapia.

MTÜ Papaver

www.papaver.ee

e-posti aadress: info@papaver.ee

 • psühholoogiline individuaalteenus ;
 • loovterapeuditeenusloovterapeuditeenus;
 • pere- ja paariteraapia.

EELK Diakooonia- ja ühiskonnatöö AS 

www.diakoonia.ee


e-posti aadress: info@perekeskus.ee        

 • pereteraapia;
 • lähisuhtevägivalda kasutanud isiku teraapia;

 • hingehoid;
 • loovteraapia.