Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 57 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Vahi  külas Jõe  (katastritunnus  19801:011:0719) maaüksusel .   Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris

Vahi külas Jõe detailplaneeringu algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 57 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Vahi  külas Jõe  (katastritunnus  19801:011:0719) maaüksusel .   ...

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 56 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 (katastritunnus 19801:011:0788) ja Luige tee 12b (katastritunnus 19801:011:0175) maaüksustel.   Planeeritav ala, suurusega u 7,91 ha, paikneb Vääna-Jõesuu...

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 ja Luige tee 12b üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 56 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 (katastritunnus 19801:011:0788) ja Luige tee 12b (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 58 võeti vastu Tabasalu alevikus Kolde tn 1 (katastritunnus 19801:002:0966) ,  Kolde  tn  1a  (katastritunnus  19801:002:0174)   ja  Kolde  tn  1b  (katastritunnus 19801:001:3761) maaüksuste ning...

Tabasalu alevikus Kolde tn 1, Kolde tn 1a ja Kolde tn 1b detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 58 võeti vastu Tabasalu alevikus Kolde tn 1 (katastritunnus 19801:002:0966) ,  Kolde  tn  1a  (katastritunnus ...

Harku Vallavalitsuse 15.08.2023 korraldusega nr 480 kehtestati Viti külas Viti tankla (katastritunnus 19801:001:1681) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Arhitekt Tarbe OÜ (rg-kood 11312748) koostatud tööle nr 749.   Detailplaneeringuga määratakse Viti...

Viti külas Viti tankla detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 15.08.2023 korraldusega nr 480 kehtestati Viti külas Viti tankla (katastritunnus 19801:001:1681) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Arhitekt Tarbe OÜ...

Harku Vallavalitsuse 15.08.2023 korraldusega nr 481 kehtestati Tabasalu alevikus Pähkli tn 5 (katastritunnus 19801:002:3320) , Pähkli tn 5a (katastritunnus 19801:001:3047) ja Pähkli tn 7 (katastritunnus 19801:002:3330) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ...

Tabasalu alevikus Pähkli tn 5, Pähkli tn 5a ja Pähkli tn 7 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 15.08.2023 korraldusega nr 481 kehtestati Tabasalu alevikus Pähkli tn 5 (katastritunnus 19801:002:3320) , Pähkli tn 5a (katastritunnus 19801:001:3047) ja Pähkli tn 7 ...

28.07.2023-10.08.2023 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Harku alevikus Metsa tee 11 (katastritunnus 19814:001:0217) maaüksuse ja lähiala detailplaneering u avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule...

Harku alevikus Metsa tee 11 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

28.07.2023-10.08.2023 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Harku alevikus Metsa tee 11 (katastritunnus 19814:001:0217) maaüksuse ja lähiala...

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Lembi tee 1 (katastritunnus 19801:001:3390) maaüksusel.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Lembi tee 1 maaüksuse jagamiseks üheks ärimaa...

Vääna külas Lembi tee 1 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Lembi tee 1 (katastritunnus 19801:001:3390) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 52 võeti vastu Harku alevikus Metsa tee 11 (katastritunnus 19814:001:0217) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt TT Arhitektuuribüroo OÜ (rg-kood 11558917) tööle nr DP010817.   Planeeritav ala, suurusega u 0,4 ha, paikneb...

Harku alevikus Metsa tee 11 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 52 võeti vastu Harku alevikus Metsa tee 11 (katastritunnus 19814:001:0217) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt TT Arhitektuuribüroo OÜ...

Harku Vallavolikogu 30.03.2023 otsusega nr 23 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee 34 // Metsaääre (katastritunnus 19801:001:2149) maaüksusel.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Vääna-Jõesuu...

Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee 34 // Metsaääre detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 30.03.2023 otsusega nr 23 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee 34 // Metsaääre (katastritunnus 19801:001:2149) maaüksusel. ...

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 40 algatati detailplaneeringu koostamine Kumna külas Põlluserva (katastritunnus 19801:012:0417) maaüksusel.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Põlluserva maaüksuse jagamiseks üheks 50% ärimaa ja...

Kumna külas Põlluserva detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 40 algatati detailplaneeringu koostamine Kumna külas Põlluserva (katastritunnus 19801:012:0417) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 50 algatati detailplaneeringu koostamine Kütke külas Uue-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0213) maaüksusel ja lähialal.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Uue-Mõhku maaüksusest kahe elamumaa krundi...

Kütke külas Uue-Mõhku detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 50 algatati detailplaneeringu koostamine Kütke külas Uue-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0213) maaüksusel ja lähialal.   ...

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Lembi tee 1 (katastritunnus 19801:001:3390) maaüksusel.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Lembi tee 1 maaüksuse jagamiseks üheks ärimaa...

Vääna külas Lembi tee 1 detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Lembi tee 1 (katastritunnus 19801:001:3390) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 92 lg 1 kohaselt tuleb üldplaneering üle vaadata iga 5 aasta tagant. Harku Vallavolikogu vaatas üle Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud Harku valla üldplaneeringu ning Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51...

Üldplaneeringu ülevaatamine

Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 92 lg 1 kohaselt tuleb üldplaneering üle vaadata iga 5 aasta tagant. Harku Vallavolikogu vaatas üle Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr...

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 40 algatati detailplaneeringu koostamine Kumna külas Põlluserva (katastritunnus 19801:012:0417) maaüksusel.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Põlluserva maaüksuse jagamiseks üheks 50% ärimaa ja 50%...

Kumna külas Põlluserva detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 40 algatati detailplaneeringu koostamine Kumna külas Põlluserva (katastritunnus 19801:012:0417) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Harku Vallavalitsuse 30.05.2023 korraldusega nr 309 kehtestati Adra külas Humala tee 19 (katastritunnus 19801:011:0303) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) tööle nr 425.   Detailplaneeringuga jagatakse olemasolev elamumaa...

Adra külas Humala tee 19 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 30.05.2023 korraldusega nr 309 kehtestati Adra külas Humala tee 19 (katastritunnus 19801:011:0303) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ...

Harku Vallavalitsuse 23.05.2023 korraldusega nr 299 kehtestati Vaila külas Naage tee 106 (katastritunnus 19801:001:3606) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ poolt (rg-kood 11213515) koostatud tööle nr 407.   Detailplaneeringuga...

Vaila külas Naage tee 106 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 23.05.2023 korraldusega nr 299 kehtestati Vaila külas Naage tee 106 (katastritunnus 19801:001:3606) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt...

Harku Vallavalitsuse 23.05.2023 korraldusega nr 298 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 (katastritunnus 19809:016:0006) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 05-21. Detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe...

Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 23.05.2023 korraldusega nr 298 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 (katastritunnus 19809:016:0006) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ...

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 42 lõpetati Vääna-Jõesuu külas Suure-Klause (katastritunnus 19801:001:1130) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavolikogu 16. detsember 2021 otsus nr 95 „Vääna-Jõesuu külas Suure-Klause maaüksuse ja lähiala...

Vääna-Jõesuu külas Suure-Klause detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 42 lõpetati Vääna-Jõesuu külas Suure-Klause (katastritunnus 19801:001:1130) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku...

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 41 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Veski tee 3 (katastritunnus 19801:002:2620) maaüksusel .   Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris.

Rannamõisa külas Veski tee 3 detailplaneeringu algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 41 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Veski tee 3 (katastritunnus 19801:002:2620) maaüksusel .   ...

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus detailplaneeringu koostamiseks Türisalu külas Veesilma tee 4 maaüksusel ja lähialal. Esitatud taotluse ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.

Detailplaneeringute algatamise taotlus

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus detailplaneeringu koostamiseks Türisalu külas Veesilma tee 4 maaüksusel ja lähialal. Esitatud taotluse ja nende lisadega saab tutvuda...

07.04.2023-21.04.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses  Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15  (katastritunnus 19809:016:0006) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu...

Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 avaliku väljapaneku tulemus

07.04.2023-21.04.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses  Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15...

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused: Naage külas Ojasuu tee 4  maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks Vahi külas Jõe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks. Esitatud taotluse ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute...

Detailplaneeringute algatamise taotlused

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused: Naage külas Ojasuu tee 4  maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks Vahi külas Jõe maaüksuse ja lähiala...

Harku Vallavalitsuse 18.04.2023 korraldusega nr 233 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6 (katastritunnus 19809:024:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) tööle nr 499. Heiniku tee 6 maaüksus, suurusega 11945 m2, on...

Detailplaneeringu kehtestamine Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6

Harku Vallavalitsuse 18.04.2023 korraldusega nr 233 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6 (katastritunnus 19809:024:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt...

Harku Vallavalitsuse 11.04.2023 korraldusega nr 227 kehtestati Ilmandu külas Kadaka tee 26 (katastritunnus 19801:001:0146) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUMI GRUPP OÜ (rg-kood 12042771) tööle nr DP-19/10-2021. Kadaka tee 26 maaüksus, suurusega 3309 m2, on 100%...

Detailplaneeringu kehtestamine Ilmandu külas Kadaka tee 26 maaüksusel ja lähialal

Harku Vallavalitsuse 11.04.2023 korraldusega nr 227 kehtestati Ilmandu külas Kadaka tee 26 (katastritunnus 19801:001:0146) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUMI GRUPP OÜ...

Harku Vallavolikogu 30.03.2023 otsusega nr 23 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee 34 // Metsaääre (katastritunnus 19801:001:2149) maaüksusel ja lähialal.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Vääna-Jõesuu külas Klause...

Detailplaneeringu algatamine Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee 34 // Metsaääre maaüksusel ja lähialal

Harku Vallavolikogu 30.03.2023 otsusega nr 23 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee 34 // Metsaääre (katastritunnus 19801:001:2149) maaüksusel ja lähialal. ...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Kalda tn 22 (katastritunnusega 19801:002:0598) maaüksusel abihoone püstitamiseks hoonestusala suurendamiseks. Harku vallavalitsus teeb...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tabasalu alevikus Kalda tn 22

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Kalda tn 22 (katastritunnusega ...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Kumna külas Mõnumetsa tee 1a  (katastritunnus 19801:012:0401) maaüksusel ehitusprojekti koostamisel PVC viilhalli püstitamiseks. Harku vallavalitsus teeb...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Kumna külas Mõnumetsa tee 1a

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Kumna külas Mõnumetsa tee 1a  (katastritunnus...

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused: Vääna-Jõesuu külas Tropsi tee maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks Liikva külas Leinakase tee 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks Liikva külas Uue-Pärn a maaüksuse ja lähiala...

Detailplaneeringu algatamise taotlused

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlused: Vääna-Jõesuu külas Tropsi tee maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks Liikva külas Leinakase tee 8 maaüksuse ja...

Vaila külas Naage tee 67 ja Naage tee 69  maaüksuste ja lähialala detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimub 16.03.2023 kell 16.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik). Detailplaneeringu eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda...

Vaila külas Naage tee 67 ja Naage tee 69 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

Vaila külas Naage tee 67 ja Naage tee 69  maaüksuste ja lähialala detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimub 16.03.2023 kell 16.00 Harku...

Harku Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 11 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Petsaku tee 20 (katastritunnus 19801:011:0651) ja Petsaku põik 2 (katastritunnus 19801:011:0648) maaüksustel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Vahi külas Otsa...

Vääna külas Petsaku tee 20 ja Petsaku põik 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 11 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Petsaku tee 20 (katastritunnus 19801:011:0651) ja Petsaku põik 2 (katastritunnus 19801:011:0648)...

03.02.2023-17.02.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6   (katastritunnus 19809:024:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu...

Detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemus

03.02.2023-17.02.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6  ...

09.12.2022-23.12.2022 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vaila külas Naage tee 106 (katastritunnus 19801:001:3606) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati...

Avaliku väljapaneku järgse arutelu tulemus

09.12.2022-23.12.2022 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vaila külas Naage tee 106 (katastritunnus 19801:001:3606) maaüksuste ning lähiala...

Harku Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 12 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 (katastritunnus 19809:016:0006) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rgkood 11344754) tööle nr 05-21. Planeeritav ala, suurusega u 0,13 ha, paikneb Vääna-Jõesuu külas...

Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 22.02.2023 otsusega nr 12 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 (katastritunnus 19809:016:0006) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rgkood...

Harku Vallavalitusele on esitatud taotlus Suurupi külas Päikesevälja, Lillevälja ja Rohevälja maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiskeks. Esitatud taotluse ja nende lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.

Suurupi külas Päikesevälja, Lillevälja ja Rohevälja detailplaneeringu koostamise algatamise taotlus

Harku Vallavalitusele on esitatud taotlus Suurupi külas Päikesevälja, Lillevälja ja Rohevälja maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamiskeks. Esitatud taotluse ja nende...

Harku Vallavalitsuse 07.02.2023 korraldusega nr 103 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Lauri (katastritunnus 19801:011:1084) ja Väike-Lauri (katastritunnus 19801:011:1085) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-04/2021. Detailplaneeringuga...

Vääna-Jõesuu külas Lauri ja Väike-Lauri maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 07.02.2023 korraldusega nr 103 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Lauri (katastritunnus 19801:011:1084) ja Väike-Lauri (katastritunnus 19801:011:1085) maaüksuste ning lähiala...

Harku Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 4 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Liikva külas Loometsa (katastritunnus 19801:001:0220) maaüksusel ning lähialal. Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris.

Detailplaneeringu algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 4 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Liikva külas Loometsa (katastritunnus 19801:001:0220) maaüksusel ning lähialal. Otsusega on...

Harku Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 3 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu   alevikus Tammede allee 39 (katastritunnus 19801:002:1221) maaüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Tabasalu aleviku põhjaosa 2. kvartali...

Tabasalu alevikus Tammede allee 39 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 3 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu   alevikus Tammede allee 39 (katastritunnus 19801:002:1221) maaüksusel ja lähialal. ...

Harku Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 2 algatati detailplaneeringu koostamine Vaila külas Naage tee 67 (katastritunnus 19801:011:0457) ja Naage tee 69 (katastritunnus 19801:011:0458) maaüksustel ja lähialal. Planeeritav ala, suurusega u 0,62 ha, paikneb Vaila külas Naage tee...

Vaila külas Naage tee 67 ja Naage tee 69 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 26.01.2023 otsusega nr 2 algatati detailplaneeringu koostamine Vaila külas Naage tee 67 (katastritunnus 19801:011:0457) ja Naage tee 69 (katastritunnus 19801:011:0458)...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Ellerheina tn 27 (katastritunnus 19801:002:1852) maaüksusel abihoone püstitamiseks hoonestusala suurendamiseks. Harku vallavalitsus teeb...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tiskre külas Ellerheina tn 27

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Ellerheina tn 27 (katastritunnus 19801:002:1852)...

Harku Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 72 kehtestati Kumna külas Liinivälja tee 7a (katastritunnus 19801:001:3369) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ poolt (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-05/2021. Liinivälja tee 7a maaüksus on 100% maatulundusmaa...

Kumna külas Liinivälja tee 7a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 72 kehtestati Kumna külas Liinivälja tee 7a (katastritunnus 19801:001:3369) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ poolt...

Harku Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 70 kehtestati Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Evox OÜ (rgkood 14390312) tööle nr DP-EX 4-19. Kaare tee 6 maaüksus on 100% elamumaa sihtotstarbega ja suurusega 5205 m²....

Muraste külas Kaare tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 70 kehtestati Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Evox OÜ (rgkood 14390312)...

  Harku Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 71 kehtestati Muraste külas Hirve tn 1 (katastritunnus 19801:001:0565) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Evox OÜ (rgkood 14390312) tööle nr DP-EX5-21. Hirve tn 1 maaüksus, suurusega 2442 m², on elamumaa...

Muraste külas Hirve tn 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

  Harku Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 71 kehtestati Muraste külas Hirve tn 1 (katastritunnus 19801:001:0565) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Evox OÜ...

Harku Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 73 kehtestati Tabasalu alevikus Punga tee 1 (katastritunnus 19801:002:2085) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt KMK Stuudio OÜ poolt (rg-kood 10939407) tööle nr 2111. Punga tee 1 maaüksus, suurusega 2405 m², on elamumaa...

Tabasalu alevikus Punga tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 73 kehtestati Tabasalu alevikus Punga tee 1 (katastritunnus 19801:002:2085) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt KMK Stuudio OÜ poolt...

10.10.2022–08.11.2022 k.a. toimus planeeritava Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu avalik väljapanek. Väljapaneku kestel esitati detailplaneeringule üks vastuväidetega kiri. Sellest lähtuvalt korraldas Harku Vallavalitsus 22.12.2022  detailplaneeringu...

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse arutelu tulemuse teade

10.10.2022–08.11.2022 k.a. toimus planeeritava Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu avalik väljapanek. Väljapaneku kestel esitati detailplaneeringule üks...

Harku Vallavalitsuse 17.01.2023 korraldusega nr 49 kehtestati Tabasalu alevikus Kuusiku tn 18 (katastritunnus 19801:002:0980) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Vahtra Grupp OÜ poolt (rg-kood 11176431) tööle nr 156-22. Detailplaneeringuga määratakse Kuusiku tn 18 maaüksusele...

Tabasalu alevikus Kuusiku tn 18 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 17.01.2023 korraldusega nr 49 kehtestati Tabasalu alevikus Kuusiku tn 18 (katastritunnus 19801:002:0980) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Vahtra Grupp OÜ...

27.12.2022-10.01.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Viti külas Viti tankla (katastritunnus 19801:001:1681) maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku...

Viti külas Viti tankla detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus ja avalik arutelu

27.12.2022-10.01.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Viti külas Viti tankla (katastritunnus 19801:001:1681)...

27.12.2022-10.01.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Punga tee 1 (katastritunnus 19801:002:2085)  maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku...

Tabasalu alevikus Punga tee 1 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus ja avalik arutelu

27.12.2022-10.01.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Punga tee 1 (katastritunnus...

27.12.2022-10.01.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202) maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku...

Muraste külas Kaare tee 6 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus ja avalik arutelu

27.12.2022-10.01.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus...

27.12.2022-10.01.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Hirve tn 1 (katastritunnus 19801:001:0565) maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku...

Muraste külas Hirve tn 1 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus ja avalik arutelu

27.12.2022-10.01.2023 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Hirve tn 1 (katastritunnus 19801:001:0565)...

Harku Vallavalitsusele on esitatud taotlus Rannamõisa külas Vanataari tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamiseks. Esitatud taotluse ja selle lisadega saab tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses https://kaart.harku.ee.

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Harku Vallavalitsusele on esitatud taotlus Rannamõisa külas Vanataari tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamiseks. Esitatud taotluse ja selle lisadega saab tutvuda...

10.10.2022–08.11.2022 k.a. toimus planeeritava Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu avalik väljapanek. Väljapaneku kestel esitati detailplaneeringule üks vastuväidetega kiri. Sellest lähtuvalt korraldas Harku Vallavalitsus 22.12.2022  detailplaneeringu...

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse arutelu tulemuse teade

10.10.2022–08.11.2022 k.a. toimus planeeritava Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu avalik väljapanek. Väljapaneku kestel esitati detailplaneeringule üks...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Harkujärve külas Kirikjaani tee 20   (katastritunnus 19801:001:3546) maaüksusel abihoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoonestusala suurendamiseks. ...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Harkujärve külas Kirikjaani tee 20   (katastritunnus...

09.02.2023 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tee 12, Tabasalu alevik) Ilmandu külas Tuule tee 11b maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee või...

Ilmandu külas Tuule tee 11b maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

09.02.2023 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tee 12, Tabasalu alevik) Ilmandu külas Tuule tee 11b maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. ...

Harku Vallavolikogu 29.12.2022 otsusega nr 118 lõpetati Suurupi külas Maantee I (tänane lähiaadress Munakivi tee 19, katastritunnus 19801:001:3087) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 09. november 2004 korraldus nr 1186 „Suurupi külas Maantee...

Suurupi külas Maantee I detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.12.2022 otsusega nr 118 lõpetati Suurupi külas Maantee I (tänane lähiaadress Munakivi tee 19, katastritunnus 19801:001:3087) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning...

Harku Vallavolikogu 29.12.2022 otsusega nr 116 võeti vastu Ilmandu külas Kadaka tee 26 (katastritunnus 19801:001:0146) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUMI GRUPP OÜ (rg-kood 12042771) tööle nr DP-19/10-2021. Planeeritav ala, suurusega u 0,33 ha, paikneb Ilmandu külas...

Ilmandu külas Kadaka tee 26 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 29.12.2022 otsusega nr 116 võeti vastu Ilmandu külas Kadaka tee 26 (katastritunnus 19801:001:0146) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUMI GRUPP OÜ (rg-kood...

Harku Vallavalitsusele on esitatud taotlus Rannamõisa külas Veski tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamiseks. Esitatud taotluse ja selle lisadega saab tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses https://kaart.harku.ee

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Harku Vallavalitsusele on esitatud taotlus Rannamõisa külas Veski tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamiseks. Esitatud taotluse ja selle lisadega saab tutvuda...

09.12.2022-23.12.2022 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Kuusiku tn 18 (katastritunnus 19801:002:0980) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku...

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

09.12.2022-23.12.2022 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Kuusiku tn 18 (katastritunnus...

09.12.2022-23.12.2022 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vaila külas Naage tee 106 (katastritunnus 19801:001:3606) maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku...

Vaila külas Naage tee 106 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

09.12.2022-23.12.2022 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vaila külas Naage tee 106 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 29.12.2022 otsusega nr 115 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Tuule tee 11b (katastritunnus 19801:001:1550) maaüksusel ja lähialal. Planeeritav ala, suurusega u 1,66 ha, paikneb Ilmandu külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Tuule tee...

Ilmandu külas Tuule tee 11b maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 29.12.2022 otsusega nr 115 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Tuule tee 11b (katastritunnus 19801:001:1550) maaüksusel ja lähialal. Planeeritav ala,...

Harku Vallavolikogu 29.12.2022 otsusega nr 117 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6   (katastritunnus 19809:024:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt  OÜ (rg-kood 11213515) tööle nr 499. Planeeritav ala, suurusega u 1,19 ha, paikneb...

Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 29.12.2022 otsusega nr 117 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6   (katastritunnus 19809:024:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa IV kvartali detailplaneeringuga (I etapp) tekkivale liikluspinnale kohanimeks Hariduse tee. Teenime määramise eelnõu ja selle lisadega saab tutvuda 05.01.2023-19.01.2023.k.a. aadressil ...

Kohanime määramise eelnõu Tiskre külas

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa IV kvartali detailplaneeringuga (I etapp) tekkivale liikluspinnale kohanimeks Hariduse tee. Teenime määramise eelnõu ja...

Harku Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 101 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavolikogu 26. august 1997 otsusega nr 75 kehtestatud Liikva külas Oru (katastritunnus 19801:011:0250) maaüksuse detailplaneering. Oru maaüksus, suurusega...

Liikva külas Oru maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine ja kehtetuks tunnistamine

Harku Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 101 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavolikogu 26. august 1997 otsusega nr 75 kehtestatud Liikva...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku vallas Tiskre külas Eestkünka I, III ja V detailplaneeringu ning Apametsa VIII kvartali detailplaneeringu alal detailplaneeringuga moodustatud tänavate nimedeks Liiva tee ja Lille tee Kohanime määramise eelnõu ja selle lisadega saab...

Teenime määramise eelnõu Tiskre külas Eestkünka I, III ja V detailplaneeringu ning Apametsa VIII kvartali detailplaneeringu alal

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Harku vallas Tiskre külas Eestkünka I, III ja V detailplaneeringu ning Apametsa VIII kvartali detailplaneeringu alal detailplaneeringuga...

Harku Vallavalitsuse 06.12.2022 korraldusega nr 626 kehtestati Viti külas Uus-Aiba (katastritunnus 19801:001:2146) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Ruumi Grupp OÜ (rg-kood 12042771) tööle nr DP-28/05-2020. Uus-Aiba maaüksus, suurusega 9994 m2 on maatulundusmaa 100%,...

Viti külas Uus-Aiba maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 06.12.2022 korraldusega nr 626 kehtestati Viti külas Uus-Aiba (katastritunnus 19801:001:2146) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Ruumi Grupp OÜ (rg-kood...

Harku Vallavalitsuse 06.12.2022 korraldusega nr 627 kehtestati Tabasalu alevikus Kuusiku tn 1 (katastritunnus 19801:002:2470) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-02/2021. Kuusiku tn 1 maaüksus, suurusega 4095 m², on elamumaa 100%,...

Tabasalu alevikus Kuusiku tn 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 06.12.2022 korraldusega nr 627 kehtestati Tabasalu alevikus Kuusiku tn 1 (katastritunnus 19801:002:2470) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ...

05.01.2023 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Laabi külas Harku tee 65 (katastritunnus 19801:002:0391) ja Õispuu tee 4 (katastritunnus 19801:001:2491) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Detailplaneeringu eskiisiga saab...

Laabi külas Harku tee 65 ja Õispuu tee 4 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

05.01.2023 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Laabi külas Harku tee 65 (katastritunnus 19801:002:0391) ja Õispuu tee 4 (katastritunnus 19801:001:2491)...

03.10.2022-02.11.2022 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), Vääna -Jõesuu kohvikus The Greenhouse Cafe (Vääna-Jõesuu külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ääres Hiie tee ja Puraviku tee vahelisel alal), veebilehel www.harku.ee , detailplaneeringute...

Naage külas Vana-Madise tee 7 avaliku väljapaneku tulemus

03.10.2022-02.11.2022 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), Vääna -Jõesuu kohvikus The Greenhouse Cafe (Vääna-Jõesuu külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee...

Harku Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 98 võeti vastu Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Evox OÜ (rg-kood 14390312) tööle nr DP-EX 4-19. Planeeritav ala, suurusega u 0,52 ha, paikneb Muraste külas ja hõlmab Kaare...

Muraste külas Kaare tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade

Harku Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 98 võeti vastu Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Evox OÜ (rg-kood 14390312)...

Harku Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 97 võeti vastu Muraste külas Hirve tn 1 (katastritunnus 19801:001:0565) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Evox OÜ (rg-kood 14390312) tööle nr DP-EX5-21. Planeeritav ala, suurusega u 0,24 ha, paikneb Muraste külas ja hõlmab Hirve tn...

Muraste külas Hirve tn 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade

Harku Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 97 võeti vastu Muraste külas Hirve tn 1 (katastritunnus 19801:001:0565) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Evox OÜ (rg-kood 14390312)...

Harku Vallavolikogu 24.11.2023 otsusega nr 99 võeti vastu Viti külas Viti tankla (katastritunnus 19801:001:1681) maaüksuse ja lähiala detailplaneering Arhitekt Tarbe OÜ poolt (rg-kood 11312748) tööle nr 749. Planeeritav ala, suurusega u 0,36 ha, paikneb Viti külas ja hõlmab Viti tankla...

Viti külas Viti tankla maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade

Harku Vallavolikogu 24.11.2023 otsusega nr 99 võeti vastu Viti külas Viti tankla (katastritunnus 19801:001:1681) maaüksuse ja lähiala detailplaneering Arhitekt Tarbe OÜ poolt (rg-kood...

Harku Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 100 võeti vastu Tabasalu alevikus Punga tee 1 (katastritunnus 19801:002:2085) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt KMK Stuudio OÜ poolt (rg-kood 10939407) tööle nr 2111. Planeeritav ala, suurusega u 0,24 ha, paikneb Tabasalu alevikus...

Tabasalu alevikus Punga tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade

Harku Vallavolikogu 24.11.2022 otsusega nr 100 võeti vastu Tabasalu alevikus Punga tee 1 (katastritunnus 19801:002:2085) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt KMK Stuudio OÜ poolt...

Harku Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 87 võeti vastu Vaila külas Naage tee 106 (katastritunnus 19801:001:3606) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ poolt (rg.kood 11213515) tööle nr 407. Planeeritav ala, suurusega u 2,42 ha, paikneb Vaila külas ja hõlmab ...

Naage tee 106 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 87 võeti vastu Vaila külas Naage tee 106 (katastritunnus 19801:001:3606) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ poolt...

Harku Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 85 võeti vastu Adra külas Humala tee 19 (katastritunnus 19801:011:0303) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ poolt (rg-kood 11213515) tööle nr 425. Planeeritav ala, suurusega u 1,24 ha, paikneb Adra külas ja hõlmab...

Adra külas Humala tee 19 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 85 võeti vastu Adra külas Humala tee 19 (katastritunnus 19801:011:0303) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ poolt...

Harku Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 86 võeti vastu Tabasalu alevikus Kuusiku tn 18 (katastritunnus 19801:002:0980) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Vahtra Grupp OÜ poolt (rg-kood 11176431) tööle nr 156-22. Planeeritav ala, suurusega u 0,23 ha, paikneb Tabasalu...

Tabasalu alevikus Kuusiku tn 18 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 86 võeti vastu Tabasalu alevikus Kuusiku tn 18 (katastritunnus 19801:002:0980) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Vahtra Grupp OÜ poolt...

Harku Vallavalitsusele on esitatud taotlus Muraste külas Tuhkru tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Esitatud taotluse ja selle lisadega saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil https://kaart.harku.ee/. 

Muraste Külas Tuhkru Tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamine

Harku Vallavalitsusele on esitatud taotlus Muraste külas Tuhkru tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Esitatud taotluse ja selle lisadega saab tutvuda detailplaneeringute...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Liiva tee 34 (katastritunnus 19801:002:1888) ja Liiva tee 36 (katastritunnus 19801:002:1889 ) maaüksustel korterelamute püstitamiseks hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tiskre külas Liiva tee 34 ja Liiva tee 36

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Liiva tee 34 (katastritunnus 19801:002:1888) ja Liiva...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Harkujärve külas Tammekaare tee 7 (katastritunnus 19801:011:0615) maaüksusel üksikelamu püstitamiseks hoonestusala suurendamiseks . Harku vallavalitsus teeb...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Harkujärve külas Tammekaare tee 7

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Harkujärve külas Tammekaare tee 7 (katastritunnus 19801:011:0615)...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Harku tee 45 (katastritunnus 19801:001:3447) spordihoone püstitamiseks, hoone kõrguse muutmiseks ja hoonestusala suurendamiseks. Harku...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Tabasalu alevikus Harku tee 45

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tabasalu alevikus Harku tee 45 (katastritunnus 19801:001:3447)...

10.10.2022–08.11.2022 k.a. toimus Harku valla veebilehel, detailplaneeringute veebirakenduses, Harku vallamajas ja Kumna Kultuuriaidas Tutermaa külas ja Kumna külas planeeritava Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu avalik väljapanek . Vähendatud mahus...

Tutermaa Külas Ja Kumna Külas planeeritava Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

10.10.2022–08.11.2022 k.a. toimus Harku valla veebilehel, detailplaneeringute veebirakenduses, Harku vallamajas ja Kumna Kultuuriaidas Tutermaa külas ja Kumna külas planeeritava...

Harku valla teede ja juurepääsude teemaplaneeringu eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamise järgsed avalikud arutelud toimuvad 05.12.2022 kell 17.00 Muraste koolis (Lee tee 9, Muraste küla), 06.12.2022 kell 17.00 Vääna  mõisa saalis ...

Harku valla teede ja juurepääsude teemaplaneeringu eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamise järgsed avalikud arutelud

Harku valla teede ja juurepääsude teemaplaneeringu eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamise järgsed avalikud arutelud toimuvad 05.12.2022 kell...

Harku Vallavalitsuse 01. november 2022 korraldusega nr 560 kehtestati Muraste külas Kase tn 2 (katastritunnus 19801:001:0591) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr r 98112. Kase tn 2 maaüksus, suurusega 2000 m², on 100% elamumaa...

Muraste külas Kase tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 01. november 2022 korraldusega nr 560 kehtestati Muraste külas Kase tn 2 (katastritunnus 19801:001:0591) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud...

Harku Vallavalitsuse 13.09.2022 korraldusega nr 449 kehtestati Vetevana tee 26 (katastritunnus 19807:002:0120), Hiiepuu tee 5 (katastritunnus 19807:004:0010), Paekalda tee 16 (katastritunnus 19801:002:0113) ning osaliselt Hiiepuu tee L1 (katastritunnus 19801:001:2957) maaüksuste ning...

Rannamõisa külas Vetevana tee 26, Hiiepuu tee 5, Paekalda tee 16 ning osaliselt Hiiepuu tee L1 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 13.09.2022 korraldusega nr 449 kehtestati Vetevana tee 26 (katastritunnus 19807:002:0120), Hiiepuu tee 5 (katastritunnus 19807:004:0010), Paekalda tee 16 (katastritunnus...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Rehe põik 5 (katastritunnus 19801:011:0615) maaüksusel abihoone püstitamiseks hoonestusala suurendamiseks . Harku vallavalitsus teeb ettepaneku...

Vääna-Jõesuu külas Rehe põik 5 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Rehe põik 5 (katastritunnus 19801:011:0615)...

10.10.2022-23.10.2022 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Kumna külas Liinivälja tee 7a (katastritunnus 19801:001:3369) maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku...

Kumna külas Liinivälja tee 7a avaliku väljapaneku järgse arutelu teade

10.10.2022-23.10.2022 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Kumna külas Liinivälja tee 7a (katastritunnus...

03.10.2022-16.10.2022 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Lauri (katastritunnus 19801:011:1084) ja Väike-Lauri (katastritunnus 19801:011:1085) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik...

Vääna-Jõesuu külas Lauri ja Väike-Lauri avaliku väljapaneku järgse tulemuse teade

03.10.2022-16.10.2022 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Lauri (katastritunnus 19801:011:1084)...

Harku Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 84 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Kustavi tn 10a (katastritunnus 19801:002:0402) maaüksusel ning lähialal. Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris.

Tabasalu alevikus Kustavi tn 10a detailplaneeringu algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 27.10.2022 otsusega nr 84 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Kustavi tn 10a (katastritunnus 19801:002:0402) maaüksusel ning lähialal. ...

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Harku vallas Viti külas Loite tee 18 maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks. Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku...

Viti külas Loite tee 18 maaüksuse projekteerimistiungimuste avatud menetluse teade

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Harku vallas Viti külas Loite tee 18 maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks. ...

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Harku vallas Ilmandu külas Kadaka tee 5 maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks. Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku...

Ilmandu külas Kadaka tee 5 projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Harku vallas Ilmandu külas Kadaka tee 5 maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti...

Harku Vallavalitsuse 27. september 2022 korraldusega nr 80 kehtestati Muraste külas, Käbala tee, Leemuka tee, Mesimarja ja tee Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 06/12. ...

Muraste külas, Käbala tee, Leemuka tee, Mesimarja ja tee Muraka tee maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

Harku Vallavalitsuse 27. september 2022 korraldusega nr 80 kehtestati Muraste külas, Käbala tee, Leemuka tee, Mesimarja ja tee Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksuse ja lähiala...

Harku Vallavalitsuse 27.09.2022 korraldusega nr 81 kehtestati Muraste külas Hansulaane (katastritunnus 19801:001:0887) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Linnaruumi OÜ (rg-kood 11638094) tööle nr 04/12. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa...

Muraste külas Hansulaane maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 27.09.2022 korraldusega nr 81 kehtestati Muraste külas Hansulaane (katastritunnus 19801:001:0887) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Linnaruumi OÜ (rg-kood...

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Tiskre külas Välja tee 15 (katastritunnus 19801:002:1782) maaüksusel abihoone püstitamiseks hoonestusala suurendamiseks. Harku vallavalitsus teeb...

Tiskre külas Välja tee 15 avatud menetluse algatamine

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Tiskre külas Välja tee 15 (katastritunnus...

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Liiva tee 53 (katastritunnus 19801:002:2084) maaüksusel põhikooli ja lasteaia püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoonestusala suurendamiseks. ...

Tiskre külas Liiva tee 53 avatud menetluse algatamine

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Liiva tee 53 (katastritunnus 19801:002:2084) maaüksusel...

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Liiva tee 53  (katastritunnus 19801:002:2084) maaüksusel põhikooli ja lasteaia püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoonestusala...

Projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Harku vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Liiva tee 53  (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 1-3/71 võeti vastu Kumna külas Liinivälja tee 7a (katastritunnus 19801:001:3369) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ poolt (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-05/2021. Planeeritav ala, suurusega u 0,50 ha, paikneb Kumna...

Kumna külas Liinivälja tee 7a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 1-3/71 võeti vastu Kumna külas Liinivälja tee 7a (katastritunnus 19801:001:3369) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ poolt...

Harku Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 1-3/74 tunnistati osaliselt kehtetuks Harku Vallavolikogu 22. augusti 2002 otsusega nr 64 kehtestatud Meriküla Piirivalvekordoni ja Piirivalvekooli detailplaneering Laheääre tee 2 (katastritunnus 19801:001:4387) ja Tilgu tee 28a (katastritunnus...

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Harku Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 1-3/74 tunnistati osaliselt kehtetuks Harku Vallavolikogu 22. augusti 2002 otsusega nr 64 kehtestatud Meriküla Piirivalvekordoni ja Piirivalvekooli...

Harku Vallavalitsuse 06.09.2022 korraldusega nr 431 kehtestati Muraste külas Kaarla tee (katastritunnus 19805:003:0631) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 06/12. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva elamumaa...

Muraste külas Kaarla tee maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Harku Vallavalitsuse 06.09.2022 korraldusega nr 431 kehtestati Muraste külas Kaarla tee (katastritunnus 19805:003:0631) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ...

Harku Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 1-3/72 võeti vastu Naage külas Vana-Madise tee 7 (katastritunnus 19801:011:0769) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ poolt (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-04/2020. Planeeritav ala, suurusega 0,56 ha, paikneb Naage külas...

Naage külas Vana-Madise tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 1-3/72 võeti vastu Naage külas Vana-Madise tee 7 (katastritunnus 19801:011:0769) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ poolt...

Harku Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 1-3/67 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Rehemetsa tee 1a (katastritunnus 19801:001:2224) maaüksusel ja lähialal. Telia Eesti AS (registrikood 10234957) on esitanud detailplaneeringu algatamise taotluse eesmärgiga kavandada...

Muraste külas Rehemetsa tee 1a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamise ja eskiislahenduse avaliku arutelu teade

Harku Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 1-3/67 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Rehemetsa tee 1a (katastritunnus 19801:001:2224) maaüksusel ja lähialal. Telia...

Harku Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 1-3/66 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Kolde tn 1 (katastritunnus 19801:002:0966), Kolde tn 1a (katastritunnus 19801:002:0174) ja Kolde tn 1b (katastritunnus 19801:001:3761) maaüksustel ning lähialal. ...

Tabasalu alevikus Kolde tn 1, Kolde tn 1a, ja Kolde tn 1b maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamise ja eskiislahenduse avaliku arutelu teade

Harku Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 1-3/66 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Kolde tn 1 (katastritunnus 19801:002:0966), Kolde tn 1a (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 1-3/64 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 1 (katastritunnus 19801:001:4665) ja Oominõmme tee 1a (katastritunnus 19801:001:4666) maaüksustel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada...

Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 1 ja Oominõmme tee 1a maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamise ja eskiislahenduse avaliku arutelu teade

Harku Vallavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 1-3/64 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 1 (katastritunnus 19801:001:4665) ja Oominõmme tee 1a ...

Näitan: 1-100
Elemente lehe kohta 100
of 7