Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Sõrve külas)

Harku Vallavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 87 lõpetati Sõrve külas Kopli (katastritunnus 19801:001:0653) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 05. aprill 2005. a korraldus nr 538 „Sõrve külas Kopli kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.