Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 40 algatati detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Karukella tee 2 (katastritunnus 19801:001:1006) maaüksusel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Suurupi külas Soo-Lasma detailplaneeringu ümberplaneerimine Karukella tee 2 maaüksuse osas sooviga täpsustada ehitus-õigust vastavalt olemasolevale olukorrale. Ehitisregistri andmetel on kinnistul paikneva elamu ehitisealuse pinna suuruseks märgitud 225 m² ning lisaks paikneb kinnistu põhjapoolsest piirist u 2 m kaugusel ka abihoone ehitisealuse pinnaga u 100 m². Seega on abihoone seadustamiseks vajalik suurendada varasemalt kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitisealust pinda ja hoonestusala. Planeeritav ala, suurusega u 0,48 ha, paikneb Suurupi külas Suurupi tee ja Aruheina tee ristumis-kohast u 500 m kaugusel lääne suunas Karukella tee ääres, piirnedes põhjast Karukella tee 4 (katastritunnus 19801:001:1008) elamumaaga, idast Aruheina tee 12 (katastritunnus 19801:001:0829) elamumaaga, lõunast Aruheina tee 14 (katastritunnus 19801:001:1637) elamumaaga ning läänest Karukella tee (katastritunnus 19801:001:1015) transpordimaaga.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.