Seoses riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee kilomeetritel 4,1-5,5 lõigu ehitusega on sellel aastal planeeritud välja ehitada Liiva tee ja Keskpäeva tee ringristmik. Ringristmik on planeeritud ehitada kahes osas. Esimeses etapis suletakse Rannamõisa tee Liiva tee poolne osa...

Rannamõisa tee ja Liiva tee ristmiku ehitustööd toovad kaasa muudatusi piirkonna liikluskorralduses ja bussiliinide nr 4, 124, H1 ja H7 marsruudis

Seoses riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee kilomeetritel 4,1-5,5 lõigu ehitusega on sellel aastal planeeritud välja ehitada Liiva tee ja Keskpäeva tee ringristmik. Ringristmik on planeeritud ehitada kahes osas. Esimeses etapis suletakse Rannamõisa tee Liiva tee poolne osa...

Tabasalu alevikust kui Harku valla keskusest on kujunemas atraktiivne paik nii ettevõtluse arendamiseks kui ka meeldivaks elu- ning vaba aja veetmise kohaks.

Pitoreskne tulevik ehk Valla keskus uueneb

Tabasalu alevikust kui Harku valla keskusest on kujunemas atraktiivne paik nii ettevõtluse arendamiseks kui ka meeldivaks elu- ning vaba aja veetmise kohaks.

22.10.2020 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Harkujärve külas Paju tee 4 (katastritunnus 19814:001:0043) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute...

Harkujärve külas Paju tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

22.10.2020 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Harkujärve külas Paju tee 4 (katastritunnus 19814:001:0043) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

14.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, Kumna Kultuuriaidas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:012:0232) maaüksuse lõunapoolse osa ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku...

Kütke külas Metsavälja maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

14.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, Kumna Kultuuriaidas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:012:0232) maaüksuse...

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Lucca tn 3 (katastritunnus 19801:002:3580) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati kaks kirja...

Tabasalu alevikus Lucca tn 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu tulemus

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Lucca tn 3 (katastritunnus 19801:002:3580) maaüksuse ja lähiala ...

05.08.-04.09.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 (katastritunnus 19801:002:2020) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule...

Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

05.08.-04.09.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 (katastritunnus 19801:002:2020) maaüksuse ja lähiala...

05.08.-04.09.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c (tänane lähiaadress Teenuste tn 15, katastritunnus 19801:002:1758) , Lasteaia tn 4 (katastritunnus 19801:002:0973) , Lasteaia tn 6 (katastritunnus...

Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c, Lasteaia tn 4, Lasteaia tn 6, Lasteaia tn 8 ja Lasteaia tänav L2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu

05.08.-04.09.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c (tänane lähiaadress Teenuste tn 15, katastritunnus...

Harku Vallavalitsuse 01.09.2020 korraldusega nr 512 kehtestati Tabasalu alevikus Tabasalu keskuse I etapi detailplaneering vastavalt KOOTPLAAN OÜ (rg-kood 10047847) tööle nr H-151-11. Planeeritav maa-ala hõlmab Kallaste tn 1 (katastritunnus 19801:002:0152), Kallaste tn 1a (katastritunnus...

Tabasalu alevikus Tabasalu keskuse I etapi detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 01.09.2020 korraldusega nr 512 kehtestati Tabasalu alevikus Tabasalu keskuse I etapi detailplaneering vastavalt KOOTPLAAN OÜ (rg-kood 10047847) tööle nr H-151-11. ...

Harku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 74 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Tuule tee 24 (katastritunnus 19801:001:0610) maaüksuse põhjapoolsel osal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused 3,98 ha suurusest maaüksusest ühe u 2500 m²...

Ilmandu külas Tuule tee 24 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 74 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Tuule tee 24 (katastritunnus 19801:001:0610) maaüksuse põhjapoolsel osal. ...

Harku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 73 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused 1512 m² suurusel jäätmehoidla maal...

Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 73 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksusel ja lähialal. ...

Harku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 75 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas Paju tee 4 (katastritunnus 19814:001:0043) maaüksusel ja lähialal . Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Harkujärve külas Pillado VII maaüksuse...

Harkujärve külas Paju tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 75 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas Paju tee 4 (katastritunnus 19814:001:0043) maaüksusel ja lähialal . ...

Harku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 76 võeti vastu Rannamõisa külas Keila metskond 10 (katastritunnus 19801:002:0199) maaüksuse osa detailplaneering vastavalt GEOBaltika OÜ (rg-kood 11347994) tööle nr DP-02-17. Planeeritav ala, suurusega u 0,02 ha (u 217 m 2 ), paikneb...

Rannamõisa külas Keila metskond 10 maaüksuse osa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 76 võeti vastu Rannamõisa külas Keila metskond 10 (katastritunnus 19801:002:0199) maaüksuse osa detailplaneering vastavalt GEOBaltika OÜ (rg-kood...

Algselt 22. augustil lõppema pidanud Harkujärve Põhikooli parkla ehitustööd kestavad 31. augustini.   Tööde tähtaja pikenemine on tingitud asjaolust, et sademevee kanalisatsioonitrassi ehitusel ilmnes vajadus osa trassiga ristuvaid kommunikatsioone ümber tõsta. Samuti paigaldati...

Harkujärve Põhikooli parkla ehitustööd kestavad augusti lõpuni

Algselt 22. augustil lõppema pidanud Harkujärve Põhikooli parkla ehitustööd kestavad 31. augustini.   Tööde tähtaja pikenemine on tingitud asjaolust, et sademevee...

30.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Tammede allee 41 (katastritunnus 19801:001:3599), Tammede allee 41a (katastritunnus 19801:002:2391) ja Tammede allee 41b (katastritunnus 19801:002:2392) maaüksuste ning...

Tabasalu alevikus Tammede allee 41, Tammede allee 41a ja Tammede allee 41b maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu

30.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Tammede allee 41 (katastritunnus 19801:001:3599), Tammede allee 41a...

30.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:001:2598) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu...

Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu

30.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus...

30.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b (katastritunnus 19801:002:3510) ja Sarapuu tn 60a (katastritunnus 19801:002:3500) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek....

Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b ja Sarapuu tn 60a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

30.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b (katastritunnus 19801:002:3510) ja Sarapuu tn 60a ...

30.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Kumna külas Laia-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0173) maaüksuse põhjapoolse osa ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel...

Kumna külas Laia-Mõhku maaüksuse põhjapoolse osa ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

30.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Kumna külas Laia-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0173) maaüksuse põhjapoolse osa ja ...

14.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, Vääna Seltsimajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vaila külas Metsahaldja (katastritunnus 19801:011:0910) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel...

Vaila külas Metsahaldja maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

14.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, Vääna Seltsimajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vaila külas Metsahaldja (katastritunnus 19801:011:0910) maaüksuse ja ...

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Merihobu tee elamukvartali ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati detailplaneeringu kohta üks vastuväitekiri....

Rannamõisa külas Merihobu tee elamukvartali detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Merihobu tee elamukvartali ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek....

Eesti esimese riikliku mereala planeeringu põhilahendust ja selle mõjude hindamist tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 17.-19. augustini Tallinnas, Kuressaares ja Saka mõisas. Kaasa rääkima ja mõtlema on oodatud kõik huvilised.   „Planeeringu protsessis on üle kolme aasta...

Rahandusministeerium kutsub mereala planeerimises kaasa rääkima!

Eesti esimese riikliku mereala planeeringu põhilahendust ja selle mõjude hindamist tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 17.-19. augustini Tallinnas, Kuressaares ja Saka mõisas. Kaasa rääkima...

Esmaspäeval, 17. augustil alustatakse Merikülas Tilgu tee kergliiklustee ehitustöödega. Töid teostatakse tee 475 meetrisel lõigul kilomeetritel 3,3–3,8 ehk Meriküla teest kuni Tilgu tee 53 kinnistuni (Tabasalu Ühisgümnaasiumi Meriküla õppehoone väravani).   Tööde käigus...

Algavad Tilgu tee kergliiklustee ehitustööd

Esmaspäeval, 17. augustil alustatakse Merikülas Tilgu tee kergliiklustee ehitustöödega. Töid teostatakse tee 475 meetrisel lõigul kilomeetritel 3,3–3,8 ehk Meriküla teest kuni Tilgu tee 53...

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Kalda tn 20 (katastritunnus 19801:002:6510) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati detailplaneeringu...

Tabasalu alevikus Kalda tn 20 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Kalda tn 20 (katastritunnus 19801:002:6510) maaüksuse ja lähiala ...

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Lucca tn 3 (katastritunnus 19801:002:3580) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati...

Tabasalu alevikus Lucca tn 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Lucca tn 3 (katastritunnus 19801:002:3580) maaüksuse ja lähiala ...

Käesoleval nädalal alustatakse ehitustöödega riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee kilomeetritel 20,70 –21,35.   Ehituse ajaks nihutatakse Rannasüdame ja Naage bussipeatuste asukohti ajutiselt ehitusalast väljapoole vastavalt töö etappidele. Palume jälgima...

Algavad ehitustööd Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna tee kilomeetritel 20,70–21,35

Käesoleval nädalal alustatakse ehitustöödega riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee kilomeetritel 20,70 –21,35.   Ehituse ajaks nihutatakse Rannasüdame ja...

Sell reedel, 7. augustil algavad Harkujärve Põhikooli parkla ehitustööd, mille käigus uuendatakse parkla teekatet ning ehitatakse välja parkla sadevete kanalisatsioon.   Ehitustööde ajal on võimalik kasutada kõrval asuvat Harkujärve lasteaia parklat. Liiklemisel palume juhinduda...

Harkujärve Põhikooli parkla saab uue katte

Sell reedel, 7. augustil algavad Harkujärve Põhikooli parkla ehitustööd, mille käigus uuendatakse parkla teekatet ning ehitatakse välja parkla sadevete kanalisatsioon.   Ehitustööde...

17.09.2020 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Naage külas Vana-Madise tee 7a (katastritunnus 19801:001:2965) , Saarepõllu (katastritunnus 19801:011:0031) , Liisa (katastritunnus 19801:001:2966) ja Metsapõllu (katastritunnus 19801:001:3318) maaüksuste...

Naage külas Vana-Madise tee 7a, Saarepõllu, Liisa ja Metsapõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu

17.09.2020 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Naage külas Vana-Madise tee 7a (katastritunnus 19801:001:2965) , Saarepõllu (katastritunnus 19801:011:0031) ,...

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 24 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Briisi tee 10 (katastritunnus 19801:001:1453) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 25 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala, suurusega u 0,20 ha,...

Ilmandu külas Briisi tee 10 maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 24 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Briisi tee 10 (katastritunnus 19801:001:1453) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 25...

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Türisalu külas Purde tee 6 (katastritunnus 19813:009:0350) , Purde tee 8 (katastritunnus 19813:009:0340) , Tuulimaa tee 7 (katastritunnus 19813:004:0340) , Tuulimaa tee 9 ...

Türisalu külas Purde tee 6, Purde tee 8, Tuulimaa tee 7, Tuulimaa tee 9 ja riigi reservmaa maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Türisalu külas Purde tee 6 (katastritunnus 19813:009:0350) , Purde tee 8 ...

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Ilmandu külas Tarna tee 1 (katastritunnus 19801:001:1066) maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule...

Ilmandu külas Tarna tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Ilmandu külas Tarna tee 1 (katastritunnus 19801:001:1066) maaüksuse ning lähiala ...

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 26 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas J. Venteri tee 3 (katastritunnus 19814:001:0022) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 27 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala, suurusega u...

Harkujärve külas J.Venteri tee 3 maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 26 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas J. Venteri tee 3 (katastritunnus 19814:001:0022) maaüksusel ja lähialal ning otsusega...

03.09.2020 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Ilmandu külas Runtsi tee 26 (katastritunnus 19801:001:1488) maaüksuse osa ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute...

Ilmandu külas Runtsi tee 26 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

03.09.2020 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Ilmandu külas Runtsi tee 26 (katastritunnus 19801:001:1488) maaüksuse osa ja lähiala detailplaneeringu...

Harku Vallavalitsuse 14.07.2020 korraldusega nr 408 kehtestati Muraste külas Karu tn 2 (katastritunnus19801:001:0579) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 23-19. Detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu ja...

Muraste külas Karu tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 14.07.2020 korraldusega nr 408 kehtestati Muraste külas Karu tn 2 (katastritunnus19801:001:0579) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood...

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 61 lõpetati detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Vaikuse tee 2a (endine lähiaadress Suurupi-Kalda I, katastritunnus 19801:001:0016) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli maaüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks ning...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Suurupi külas)

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 61 lõpetati detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Vaikuse tee 2a (endine lähiaadress Suurupi-Kalda I, katastritunnus 19801:001:0016)...

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 60 lõpetati detailplaneeringu koostamine Merikülas Männikukalda (endine lähiaadress Männiku VII, katastritunnus 19801:002:0122) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli uute ehitusõiguseta kinnistute moodustamine ja juurdepääsu...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Merikülas)

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 60 lõpetati detailplaneeringu koostamine Merikülas Männikukalda (endine lähiaadress Männiku VII, katastritunnus 19801:002:0122) maaüksusel....

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 59 lõpetati detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Jaani (endine lähiaadress Jaani I, katastritunnus 19801:001:0305) ja Kesk-Jaani (endine lähiaadress Jaani II, katastritunnus 19801:001:2982) maaüksustel . Detailplaneering algatati...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Suurupi külas)

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 59 lõpetati detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Jaani (endine lähiaadress Jaani I, katastritunnus 19801:001:0305) ja Kesk-Jaani (endine...

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 58 lõpetati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Remmelga tänav (katastritunnus 19801:002:6560), Remmelga tänav L2 (endine lähiaadress Remmelga 3c, katastritunnus 19801:002:0603), Kibuvitsa tänav (endine lähiaadress Kibuvitsa,...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Tabasalu alevikus)

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 58 lõpetati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Remmelga tänav (katastritunnus 19801:002:6560), Remmelga tänav L2 (endine lähiaadress...

11.06.-26.06.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Mesika tn 2 (katastritunnus 19801:002:1549) ja Mesika tn 4 (katastritunnus 19801:002:1063) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek....

Tabasalu alevikus Mesika tn 2 ja Mesika tn 4 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

11.06.-26.06.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Mesika tn 2 (katastritunnus 19801:002:1549) ja Mesika tn 4 ...

11.06.-26.06.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Karu tn 2 (katastritunnus 19801:001:0579) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule...

Muraste külas Karu tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

11.06.-26.06.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Karu tn 2 (katastritunnus 19801:001:0579) maaüksuse ja lähiala ...

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 54 võeti vastu Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c (tänane lähiaadress Teenuste tn 15, katastritunnus 19801:002:1758), Lasteaia tn 4 (katastritunnus 19801:002:0973), Lasteaia tn 6 (katastritunnus 19801:002:0972), Lasteaia tn 8 (katastritunnus...

Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c, Lasteaia tn 4, Lasteaia tn 6, Lasteaia tn 8 ja Lasteaia tänav L2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 54 võeti vastu Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c (tänane lähiaadress Teenuste tn 15, katastritunnus 19801:002:1758), Lasteaia tn 4 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Vana-Madise tee 7a (katastritunnus 19801:001:2965), Saarepõllu (katastritunnus 19801:011:0031), Liisa (katastritunnus 19801:001:2966) ja Metsapõllu (katastritunnus 19801:001:3318)  ...

Naage külas Vana-Madise tee 7a, Saarepõllu, Liisa ja Metsapõllu maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu algatamise teade

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Vana-Madise tee 7a (katastritunnus 19801:001:2965), Saarepõllu (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 50 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 1 (katastritunnus 19809:024:0160) maaüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksuse jagamiseks kaheks elamumaa...

Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamise ja eskiislahenduse tutvustamise teade

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 50 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 1 (katastritunnus 19809:024:0160) maaüksusel ja lähialal. ...

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 52 võeti vastu Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 (katastritunnus 19801:002:2020) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 01/19. Planeeritav ala, suurusega u 0,26 ha, paikneb Tabasalu...

Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 52 võeti vastu Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 (katastritunnus 19801:002:2020) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ...

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 53 võeti vastu Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b (katastritunnus 19801:002:3510) ja Sarapuu tn 60a (katastritunnus 19801:002:3500) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 08-2019. Planeeritav...

Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b ja Sarapuu tn 60a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 53 võeti vastu Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b (katastritunnus 19801:002:3510) ja Sarapuu tn 60a (katastritunnus 19801:002:3500) maaüksuste...

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Naage külas Taavi maaüksuse ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Taavi tee . Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda  02.07.2020-15.07.2020.k.a.  aadressil ...

KOHANIME MÄÄRAMISE EELNÕU (NAAGE KÜLAS)

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Naage külas Taavi maaüksuse ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Taavi tee . Kohanime määramise eelnõu ja...

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 55 võeti vastu Tabasalu alevikus Tammede allee 41 (katastritunnus 19801:001:3599), Tammede allee 41a (katastritunnus 19801:002:2391) ja Tammede allee 41b (katastritunnus 19801:002:2392) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt...

Tabasalu alevikus Tammede allee 41, Tammede allee 41a ja Tammede allee 41b maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 55 võeti vastu Tabasalu alevikus Tammede allee 41 (katastritunnus 19801:001:3599), Tammede allee 41a (katastritunnus 19801:002:2391) ja Tammede...

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 57 võeti vastu Kumna külas Laia-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0173) maaüksuse põhjapoolse osa ja lähiala detailplaneering vastavalt Evox OÜ (rg-kood 14390312) tööle nr DP-EX5-18. Planeeritav ala, suurusega u 5000 m 2 , paikneb Kumna tee...

Kumna külas Laia-Mõhku maaüksuse põhjapoolse osa ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 57 võeti vastu Kumna külas Laia-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0173) maaüksuse põhjapoolse osa ja lähiala detailplaneering vastavalt Evox OÜ...

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 56 võeti vastu Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:001:2598) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Guru Projekt OÜ (rg-kood 11308422) tööle nr DP 183-2018. Planeeritav...

Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 56 võeti vastu Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:001:2598) maaüksuste ning lähiala...

Harku Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 101 kehtestati Suurupi külas Karukella tee 2 (katastritunnus 19801:001:1006) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastavalt Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) tööle nr 326 ja Harku Vallavalitsuse 16.06.2020 korraldusega nr 335 parandati...

Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise korralduse ilmse ebatäpsuse parandamine

Harku Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 101 kehtestati Suurupi külas Karukella tee 2 (katastritunnus 19801:001:1006) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastavalt Optimal Projekt OÜ...

Harku Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 251 kehtestati Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku (katastritunnus 19801:002:6750) ja Nõmme tee 74 (katastritunnus 19801:002:0962) maaüksustel detailplaneering vastavalt Linnaruumi OÜ (rg-kood 11638094) tööle nr 04/09 ja Harku...

Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku ja Nõmme tee 74 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamise korralduse muutmine

Harku Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 251 kehtestati Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku (katastritunnus 19801:002:6750) ja Nõmme tee 74 (katastritunnus 19801:002:0962)...

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 38 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 (katastritunnus 19801:011:0580) ja Männiokka (katastritunnus 19801:001:4026) maaüksustel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada...

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 ja Männiokka maaüksuste ning lähialal detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 38 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 (katastritunnus 19801:011:0580) ja Männiokka (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 39 võeti vastu Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:012:0232) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt Osaühing R.Valk Arhitektuuribüroo (rg-kood 10539154) tööle nr 1706, 2017. Planeeritav maa-ala,...

Kütke külas Metsavälja maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 39 võeti vastu Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:012:0232) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt...

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 42 võeti vastu Vaila külas Metsahaldja (katastritunnus 19801:011:0910) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 81-2016. Planeeritav maa-ala, suurusega u 3,14 ha, paikneb Vaila külas Jahilossi tee,...

Vaila külas Metsahaldja maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 42 võeti vastu Vaila külas Metsahaldja (katastritunnus 19801:011:0910) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754)...

06.08.2020 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste külas Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) tutvustamine. ...

Muraste külas Käbala tee//Leemuka tee//Mesimarja tee//Muraka tee maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) tutvustamise avalik arutelu

06.08.2020 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste külas Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) ...

06.08.2020 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Vääna-Jõesuu külas Tagametsa (katastritunnus 19801:011:1330) maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) tutvustamine. Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt...

Vääna-Jõesuu külas Tagametsa maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) tutvustamise avalik arutelu

06.08.2020 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Vääna-Jõesuu külas Tagametsa (katastritunnus 19801:011:1330) maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva...

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 45 võeti vastu Ilmandu külas Tarna tee 1 (katastritunnus 19801:001:1066) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Milesson Projekt OÜ (rg-kood 11428623) tööle nr 01-18DP. Planeeritav ala, suurusega u 1,9 ha, paikneb Ilmandu külas...

Ilmandu külas Tarna tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 45 võeti vastu Ilmandu külas Tarna tee 1 (katastritunnus 19801:001:1066) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Milesson Projekt OÜ...

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 40 võeti vastu Rannamõisa külas Merihobu tee elamukvartali detailplaneering vastavalt Maarja Style OÜ (rg-kood 12364279) tööle nr DP 04/16. Planeeritav ala hõlmab Rannamõisa külas Merihobu tee 9 (katastritunnus 19801:002:0629), Merihobu tee 11...

Rannamõisa külas Merihobu tee elamukvartali detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 40 võeti vastu Rannamõisa külas Merihobu tee elamukvartali detailplaneering vastavalt Maarja Style OÜ (rg-kood 12364279) tööle nr DP 04/16. ...

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 41 võeti vastu Tabasalu alevikus Lucca tn 3 (katastritunnus 19801:002:3580) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 10/19. Planeeritav ala, suurusega u 1246 m 2 , paikneb Lucca tänava...

Tabasalu alevikus Lucca tn 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 41 võeti vastu Tabasalu alevikus Lucca tn 3 (katastritunnus 19801:002:3580) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ...

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 43 võeti vastu Türisalu külas Purde tee 6 (katastritunnus 19813:009:0350) , Purde tee 8 (katastritunnus 19813:009:0340) , Tuulimaa tee 7 (katastritunnus 19813:004:0340) , Tuulimaa tee 9 (katastritunnus 19813:004:0350) ja riigi reservmaa ...

Türisalu külas Purde tee 6, Purde tee 8, Tuulimaa tee 7 ja Tuulimaa tee 9 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 43 võeti vastu Türisalu külas Purde tee 6 (katastritunnus 19813:009:0350) , Purde tee 8 (katastritunnus 19813:009:0340) , Tuulimaa tee 7 ...

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 44 võeti vastu Tabasalu alevikus Kalda tn 20 (katastritunnus 19801:002:6510) maaüksuse detailplaneering vastavalt RAAM Arhitektid AI OÜ (rg-kood 11470542) tööle nr 19REM. Planeeritav ala, suurusega u 0,18 ha, paikneb Tabasalu alevikus, Kalda...

Tabasalu alevikus Kalda tn 20 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 44 võeti vastu Tabasalu alevikus Kalda tn 20 (katastritunnus 19801:002:6510) maaüksuse detailplaneering vastavalt RAAM Arhitektid AI OÜ (rg-kood...

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 37 algatati detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Kangru tee 5 (katastritunnus 19801:001:0420) maaüksusel ja lähialal. Planeeritav ala, suurusega u 1,63 ha, paikneb Suurupi külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Vana-Klooga maantee...

Suurupi külas Kangru tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 37 algatati detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Kangru tee 5 (katastritunnus 19801:001:0420) maaüksusel ja lähialal. Planeeritav ala,...

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 46 kehtestati Harkujärve külas Kiriku tee 11 (katastritunnus 19801:002:1645) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-01/13. Detailplaneeringuga moodustatakse 2478 m 2 suurune äri-, elamu- ja...

Harkujärve külas Kiriku tee 11 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 46 kehtestati Harkujärve külas Kiriku tee 11 (katastritunnus 19801:002:1645) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood...

28.11.2019-12.12.2019 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 (katastritunnus 19801:002:1474) ja Klooga mnt 10a (katastritunnus 19801:002:1473) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek....

Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 ja Klooga mnt 10a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemus

28.11.2019-12.12.2019 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 (katastritunnus 19801:002:1474) ja Klooga mnt 10a ...

Alates 1. juunist 2020. a toimub teede ehitus- ja kasutuslubade menetlemine digitaalselt läbi ehitisregistri.

1. juunist toimub teede ehitus- ja kasutuslubade menetlemine läbi ehitisregistri.

Alates 1. juunist 2020. a toimub teede ehitus- ja kasutuslubade menetlemine digitaalselt läbi ehitisregistri.

1. juunil alustavad AS Vensen ja RTS Infraehitus OÜ Türisalu ja Keila – Joa piirkonnas Türisalu ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni rajamise ehitustöödega. Seoses sellega on piirkonnas liikluspiiranguid tööde perioodil. Piirangute kohta täpsem info laekub vastavalt tööde edenemisele kohalikele...

Juunis algavad Türisalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd

1. juunil alustavad AS Vensen ja RTS Infraehitus OÜ Türisalu ja Keila – Joa piirkonnas Türisalu ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni rajamise ehitustöödega. Seoses sellega on piirkonnas...

02.07.2020 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu alevikus Pähkli tn 5 (katastritunnus 19801:002:3320), Pähkli tn 5a (katastritunnus 19801:001:3047) ja Pähkli tn 7 (katastritunnus 19801:002:3330)  maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu...

Tabasalu alevikus Pähkli tee 5, Pähkli tee 5a ja Pähkli tee 7 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tuvustamine

02.07.2020 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu alevikus Pähkli tn 5 (katastritunnus 19801:002:3320), Pähkli tn 5a (katastritunnus 19801:001:3047)...

02.07.2020 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute...

Muraste külas Kaare tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

02.07.2020 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

11.06.2020 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Vääna külas Otsatalu tee 8, Otsatalu tee 10, Otsatalu tee 12, Otsatalu tee 16, Otsatalu tee 18, Otsatalu tee 20 ja Otsatalu tee L2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. ...

Vääna külas Otsatalu tee 8, Otsatalu tee 10, Otsatalu tee 12, Otsatalu tee 16, Otsatalu tee 18, Otsatalu tee 20 ja Otsatalu tee L2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

11.06.2020 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Vääna külas Otsatalu tee 8, Otsatalu tee 10, Otsatalu tee 12, Otsatalu tee 16, Otsatalu tee 18, Otsatalu tee 20...

11.06.2020 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Laabi külas Tammi tee 2 ja Tammi tee 4 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses...

Laabi külas Tammi tee 2 ja Tammi tee 4 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

11.06.2020 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Laabi külas Tammi tee 2 ja Tammi tee 4 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse...

Tallinna Teede AS teavitab, et ettevõte alustab 20. mail Harku–Rannamõisa maantee ja Tammi tee ristmiku rekonstrueerimistöödega. Ehitustööde ajal võib esineda lühiajalisi liiklusseisakuid, juunis ja juulis on planeeritud ka sulgemisi, millest teavitatakse avalikkust eelnevalt.   ...

20. mail algab Harku–Rannamõisa maantee ja Tammi tee ristmiku rekonstrueerimine

Tallinna Teede AS teavitab, et ettevõte alustab 20. mail Harku–Rannamõisa maantee ja Tammi tee ristmiku rekonstrueerimistöödega. Ehitustööde ajal võib esineda lühiajalisi liiklusseisakuid,...

Harku Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 251 kehtestati Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku (katastritunnus 19801:002:6750) ja Nõmme tee 74 (katastritunnus 19801:002:0962) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Linnaruumi OÜ (rg-kood 11638094) tööle nr 04/09. ...

Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku ja Nõmme tee 74 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 251 kehtestati Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku (katastritunnus 19801:002:6750) ja Nõmme tee 74 (katastritunnus 19801:002:0962) ...

Harku Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 252 kehtestati Laabi külas Teearu (katastritunnus19814:001:0540) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Urban Management OÜ (rg-kood11114853) tööle nr 06-17. Detailplaneeringuga moodustatakse 11854 m² suurune 95% äri ja 5%...

Laabi külas Teearu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 252 kehtestati Laabi külas Teearu (katastritunnus19814:001:0540) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Urban Management OÜ...

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 26 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas J. Venteri tee 3 (katastritunnus 19814:001:0022) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 27 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala, suurusega u...

Harkujärve külas J.Venteri tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 26 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas J. Venteri tee 3 (katastritunnus 19814:001:0022) maaüksusel ja lähialal ning otsusega...

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 24 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Briisi tee 10 (katastritunnus 19801:001:1453) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 25 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala, suurusega u 0,20 ha,...

Ilmandu külas Briisi tee 10 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 24 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Briisi tee 10 (katastritunnus 19801:001:1453) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 25...

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 22 algatati detailplaneeringu koostamine Laabi külas Tammi tee 2 (katastritunnus 19801:001:3057) ja Tammi tee 4 (katastritunnus 19801:001:3058) maaüksustel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja...

Laabi külas Tammi tee 2 ja Tammi tee 4 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 22 algatati detailplaneeringu koostamine Laabi külas Tammi tee 2 (katastritunnus 19801:001:3057) ja Tammi tee 4 (katastritunnus 19801:001:3058)...

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 21 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Otsatalu tee 8 (katastritunnus 19801:011:0701) , Otsatalu tee 10 (katastritunnus 19801:011:0702), Otsatalu tee 12 (katastritunnus 19801:011:0703) , Otsatalu tee 16 (katastritunnus...

Vääna külas Otsatalu tee 8, Otsatalu tee 10, Otsatalu tee 12, Otsatalu tee 16, Otsatalu tee 18, Otsatalu tee 20 ja Otsatalu tee L2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 21 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Otsatalu tee 8 (katastritunnus 19801:011:0701) , Otsatalu tee 10 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 23 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Runtsi tee 26 (katastritunnus 19801:001:1488) maaüksuse osal ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksuse osa jagamiseks kolmeks elamumaa...

Ilmandu külas Runtsi tee 26 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 23 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Runtsi tee 26 (katastritunnus 19801:001:1488) maaüksuse osal ja lähialal. ...

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 28 võeti vastu Tabasalu alevikus Mesika tn 2 (katastritunnus 19801:002:1549) ja Mesika tn 4 (katastritunnus 19801:002:1063) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr 26/18. ...

Tabasalu alevikus Mesika tn 2 ja Mesika tn 4 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 28 võeti vastu Tabasalu alevikus Mesika tn 2 (katastritunnus 19801:002:1549) ja Mesika tn 4 (katastritunnus 19801:002:1063) maaüksuste ning...

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 29 võeti vastu Muraste külas Karu tn 2 (katastritunnus 19801:001:0579) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 23-19. Planeeritav ala, suurusega u 0,30 ha, paikneb Muraste külas 11390...

Muraste külas Karu tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 29 võeti vastu Muraste külas Karu tn 2 (katastritunnus 19801:001:0579) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754)...

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 30 kehtestati Viti külas Aiba tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-03/2017. Detailplaneeringuga muudetakse maaüksuse sihtotstarve tootmismaast elamu-...

Viti külas Aiba tee 12 maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 30 kehtestati Viti külas Aiba tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970)...

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 31 kehtestati Tiskre külas Tammiaugu tee 10 (katastritunnus 19801:002:0044) maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt AKA Natura OÜ (rg-kood 11496895) tööle nr 34-2016. Detailplaneeringuga kavandatakse...

Tiskre külas Tammiaugu tee 10 maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 31 kehtestati Tiskre külas Tammiaugu tee 10 (katastritunnus 19801:002:0044) maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering ...

Neljapäeval, 7. mail, sõlmisid Harku vallavanem Erik Sandla ja OÜ Astlanda Ehitus juhatuse esimees Kaupo Kolsar lepingu Tabasalu uue põhikooli ja spordihoone ehitamiseks.   Tabasalu põhikool ja spordihoone on osa rajatavast hariduslinnakust, mis rajatakse koos Tabasalu...

Harku vallavalitsus sõlmis Tabasalu põhikooli ja spordihoone ehituslepingu

Neljapäeval, 7. mail, sõlmisid Harku vallavanem Erik Sandla ja OÜ Astlanda Ehitus juhatuse esimees Kaupo Kolsar lepingu Tabasalu uue põhikooli ja spordihoone ehitamiseks.   ...

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 2 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Käbala tee//Leemuka tee//Mesimarja tee//Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 3 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. ...

Muraste külas Käbala tee//Leemuka tee//Mesimarja tee//Muraka tee maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 2 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Käbala tee//Leemuka tee//Mesimarja tee//Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632)...

12.03.-12.04.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, Kumna Kultuuriaidas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tutermaa külas Loovälja (katastritunnus 19801:012:0018) maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel...

Tutermaa külas Loovälja maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

12.03.-12.04.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, Kumna Kultuuriaidas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tutermaa külas Loovälja (katastritunnus 19801:012:0018) maaüksuse...

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 4 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Tagametsa (katastritunnus 19801:011:1330) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 5 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala, suurusega u 0,24 ha, paikneb...

Vääna-Jõesuu külas Tagametsa maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 4 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Tagametsa (katastritunnus 19801:011:1330) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 5 jäeti...

12.03.-26.03.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku (katastritunnus 19801:002:6750) ja Nõmme tee 74 (katastritunnus 19801:002:0962) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek....

Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku ja Nõmme tee 74 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

12.03.-26.03.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku (katastritunnus 19801:002:6750) ja Nõmme tee 74...

27.12.2019–11.01.2020 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Rannamõisa laod (katastritunnus 19801:002:5750) ja Aiaäärse (katastritunnus 19801:002:1556) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu...

Rannamõisa külas Rannamõisa laod ja Aiaäärse maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemus

27.12.2019–11.01.2020 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Rannamõisa laod (katastritunnus 19801:002:5750) ja Aiaäärse...

Eesti mereala planeeringu põhilahenduse ja mõjude hindamise aruande aprillikuised avalikud arutelud lükkuvad riigis kehtestatud eriolukorra tõttu edasi.   Vabariigi Valitsuse 12. märtsil välja kuulutatud eriolukorraga keelati ära kõik avalikud kogunemised. Seetõttu ei toimu ka...

Mereala planeeringu põhilahenduse avalikud arutelud lükkuvad edasi

Eesti mereala planeeringu põhilahenduse ja mõjude hindamise aruande aprillikuised avalikud arutelud lükkuvad riigis kehtestatud eriolukorra tõttu edasi.   Vabariigi Valitsuse 12....

Vabariigi Valitsuse 12. märtsil välja kuulutatud eriolukorraga keelati ära kõik avalikud kogunemised.  Seetõttu ei toimu ka Muraste külas Kaare tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning Tabasalu alevikus Pähkli tn 5, Pähkli tn 5a ja Pähkli tn 7 maaüksuste ning lähiala...

Detailplaneeringute eskiislahenduse tutvustamise avalikud arutelud lükkuvad edasi

Vabariigi Valitsuse 12. märtsil välja kuulutatud eriolukorraga keelati ära kõik avalikud kogunemised.  Seetõttu ei toimu ka Muraste külas Kaare tee 6 maaüksuse ja lähiala...

Harku Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 158 kehtestati Vääna külas Joa tee 11 (katastritunnus 19801:001:3174) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-08/2018. Detailplaneeringuga kavandatakse 2,04 ha...

Vääna külas Joa tee 11 maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 158 kehtestati Vääna külas Joa tee 11 (katastritunnus 19801:001:3174) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ...

Harku valla tegevuskava näeb ette Meriküla ja Muraste klindi ülemise ning alumise osa merele avamist. Missugune hakkab välja nägema külasid ühendav trepiga vaateplatvorm pärast rekonstrueerimist? Teie ees on arhitektide visioonid. „Tuuslar" Eskiisprojekt „Tuuslar" lähtub põhimõttest,...

Muraste saab lõpuks merele avatud

Harku valla tegevuskava näeb ette Meriküla ja Muraste klindi ülemise ning alumise osa merele avamist. Missugune hakkab välja nägema külasid ühendav trepiga vaateplatvorm pärast...

30.01.2020-13.02.2020 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna külas Joa tee 11 (katastritunnus 19801:001:3174) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel...

Vääna külas Joa tee 11 maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

30.01.2020-13.02.2020 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna külas Joa tee 11 (katastritunnus 19801:001:3174) maaüksuse lõunapoolse osa ja...

Harku Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 103 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 (katastritunnus 19809:024:0012) ja Nõmmerohu tee 10 (katastritunnus 19809:024:0040) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr...

Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 ja Nõmmerohu tee 10 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 103 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 (katastritunnus 19809:024:0012) ja Nõmmerohu tee 10 (katastritunnus 19809:024:0040) ...

Harku Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 102 kehtestati Liikva külas Otsa põik 9 (katastritunnus 19801:001:1002) ja Otsa põik 10 (katastritunnus 19801:001:1003) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt KMK Stuudio OÜ (rg-kood 10939407) tööle nr 1801. ...

Liikva külas Otsa põik 9 ja Otsa põik 10 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 102 kehtestati Liikva külas Otsa põik 9 (katastritunnus 19801:001:1002) ja Otsa põik 10 (katastritunnus 19801:001:1003) maaüksuste ning...

Harku Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 101 kehtestati Suurupi külas Karukella tee 2 (katastritunnus 19801:001:1006) maaüksuse detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) tööle nr 326. Detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu...

Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 101 kehtestati Suurupi külas Karukella tee 2 (katastritunnus 19801:001:1006) maaüksuse detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (rg-kood...

28.11.2019-27.12.2019 k.a. toimus Harku vallamajas, Harku raamatukogus, Harkujärve Põhikoolis, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Harku alevikus Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:001:0272) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu avalik...

Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu tulemus

28.11.2019-27.12.2019 k.a. toimus Harku vallamajas, Harku raamatukogus, Harkujärve Põhikoolis, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Harku alevikus Instituudi tee 15 ...

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 6 võeti vastu Tutermaa külas Loovälja (katastritunnus 19801:012:0018) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-03/2017 . Planeeritav maa-ala, suurusega u 6,05 ha, paikneb Tutermaa külas...

Tutermaa külas Loovälja maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 6 võeti vastu Tutermaa külas Loovälja (katastritunnus 19801:012:0018) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970)...

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 8 võeti vastu Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku (katastritunnus 19801:002:6750) ja Nõmme tee 74 (katastritunnus 19801:002:0962) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Linnaruumi OÜ (rg-kood 11638094) tööle nr 04/09. ...

Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku ja Nõmme tee 74 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 8 võeti vastu Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku (katastritunnus 19801:002:6750) ja Nõmme tee 74 (katastritunnus 19801:002:0962) maaüksuste...

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 4 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Tagametsa (katastritunnus 19801:011:1330) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 5 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala, suurusega u 0,24 ha,...

Vääna-Jõesuu külas Tagametsa maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 4 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Tagametsa (katastritunnus 19801:011:1330) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 5...

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 2 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Käbala tee//Leemuka tee//Mesimarja tee//Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 3 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. ...

Muraste külas Käbala tee//Leemuka tee//Mesimarja tee//Muraka tee maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 2 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Käbala tee//Leemuka tee//Mesimarja tee//Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksusel ja...

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 9 lõpetati detailplaneeringu koostamine Viti külas Datli tee 2 (endine lähiaadress Pihelga I (katastritunnus 19809:042:0010)) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli maaüksuse sihtotstarbe  muutmine ning maaüksusele ehitusõiguse...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Viti külas)

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 9 lõpetati detailplaneeringu koostamine Viti külas Datli tee 2 (endine lähiaadress Pihelga I (katastritunnus 19809:042:0010)) maaüksusel....

Näitan: 1-100
Elemente lehe kohta 100
of 3