PILOOTPROJEKT "ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDEL RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES"

 

 

Harku Vallavalitsus jätkab osalemist koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" perioodil 2023 – 2024 aastal.

 

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise  erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad.

Teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projektis saab alates 2022.aastast osaleda kuni 10 abivajajat. Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta projekti Harku Sotsiaalkeskuse juhtumikorraldajaga: Kristi Suvi, tel 56635690, e-post: kristi.suvi@harkusotsiaalkeskus.ee või 

Ene Lehiste, tel 59109040, e-post: ene.lehiste@harku.ee

 

Harku Vallavalitsusel on teenuste arendamisel ja baasteenuste läbiviimisel koostööpartneriks Harku Sotsiaalkeskus. ISTE HINNAKIRI

 

Lisatoetuse teenusekomponentide osutajad:

Angli OÜ HINNAKIRI

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus HINNAKIRI

Identiteet OÜ HINNAKIRI

Libertas Keskus OÜ HINNAKIRI

Tarbatu Tervisepark OÜ HINNAKIRI  HINNAKIRI HINNAKIRI

SA Hea Hoog HINNAKIRI

Tallinna Vaimse Tervise Keskus HINNAKIRI

MTÜ Papaver HINNAKIRI

Tallinna Vaimse Tervise Keskus HINNAKIRI