PILOOTPROJEKT "ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDEL RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES"

 

 

 

Harku Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses", mis kestab 01.01.2022 – 31.12.2022.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise  erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad.

Teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projektis saab alates 2022.aastast osaleda kuni 10 abivajajat. Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta projekti Harku Sotsiaalkeskuse juhtumikorraldajaga: Kristi Suvi, tel 56635690, e-post: kristi.suvi@harkusotsiaalkeskus.ee või Ene Lehiste tel 6477004 ene.lehiste@harku.ee

 

Harku Vallavalitsusel on teenuste arendamisel ja baasteenuste läbiviimisel koostööpartneriks Harku Sotsiaalkeskus. ISTE HINNAKIRI

 

Lisatoetuse teenusekomponentide osutajad:

 

Tallinna Vaimse Tervise Keskus HINNAKIRI     Lisa 1

Benita Kodu AS HINNAKIRI

Libertas Keskus OÜ HINNAKIRI

Lillepere keskus MTÜ HINNAKIRI

Papaver MTÜ HINNAKIRI

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus HINNAKIRI