Koolipsühholoogi töö eesmärk on laste, lastevanemate, õpetajate ja vajadusel kooli juhtkonna nõustamine, toetamine ja abistamine. 

 

Psühholoogi tööülesanded:

  • õpilaste esialgne hindamine õpiraskuste põhjuste välja selgitamiseks  –  testimine, intervjueerimine ja vaatlemine; 
  • erivajaduste väljaselgitamine; 
  • vajalike meetmete ja lahenduste väljatöötamine koostöös teiste spetsialistidega; 
  • õpilase toetamine vaimse tervise probleemide puhul; 
  • õpilaste toetamine erinevate murede ja suhteprobleemide korral; 
  • koolikiusamise ohvrite ja kiusajate nõustamine: 
  • õpilaste toetamine valikute ja otsuste tegemisel (kooli- ja kutsevalik).