Pärast uue tervisekeskuse avamist alustavad tööd uued perearstid ja -õed

Harku valla tervishoiuvaldkonnas pöörati uus lehekülg – 12. augustil avati pidulikult kauaoodatud tervisekeskus.
 
Avamistseremoonial ütlesid tervitussõnad ja istutasid üheskoos hoone ette pihlapuu sotsiaalminister Tanel Kiik, Harku vallavolikogu esimees Kalle Palling ning Harku vallavanem Erik Sandla.
 
Tervisekeskuse kahel korrusel on avarad ja valgusküllased ruumid ning kvalifitseeritud personal perearsti, hambaravi, ämmaemanda, füsioterapeudi ja koduõenduse teenuse osutamiseks ning apteegi pidamiseks. Samuti on keskuses tööl psühholoogilise ja sotsiaalnõustamise ning teraapiaga tegelevad spetsialistid. Kuigi keskuse lõplik erivahenditega sisustamine ja täisvõimsusel tööle hakkamine võtab veel aega, on lisanduvate spetsialistidega juba kokkulepped sõlmitud.

Rohkem teenuseid ühest kohast

Harku vallavanema Erik Sandla sõnul võimaldab tänapäevane esmatasandi tervisekeskus pakkuda mitmekesisemat tervishoiuteenust ühe katuse all. "Kohalikele elanikele tähendab tervisekeskuse avamine seda, et tänu uute perearsti ruumide lisandumisega paraneb arstiabi kättesaadavus ja kvaliteet," selgitas Sandla. "Üle hulga aja saavad meie perearstid sedavõrd head tingimused, mis on nüüdisaegses perearstinduses väga vajalikud. Varem võtsid arstid patsiente vastu kõrvalhoones, endise vallamaja hoone kitsastes oludes. Nüüd aga on nende kasutuses tänapäeva nõuetele vastavad ruumid. Koondame siia kokku kõik terviseteenused, mis on Harku vallas esmatähtsad," lubas Sandla.

Paremad töötingimused, kvaliteetsem arstiabi

Kasvava elanikkonnaga Harku vallas on inimeste arv juba ületanud 15 000 piiri, kuid perearstide juurdevõtmine seisis peamiselt töötingimuste taga. Arstiteadlane Alar Sepp on öelnud, et oma töö ja eluga rahuloleval arstil on kiiremini paranevad patsiendid. Nüüdisaegne töökeskkond loob tublidele meditsiinitöötajatele senisest paremad tingimused meie kõigi tervise eest hoolitsemisel.
 
Ruumipuuduse leevendamiseks ja nüüdisaegse töökeskkonna loomiseks korraldas vald arhitektuurikonkursi. Sellega leiti nii arhitektuurselt kui ka ruumiprogrammi mõttes tervishoiuasutusele parim lahendus. Samuti sai värske ilme hoone lähiümbrus.
 
Peale uue tervisekeskuse jõuab peagi lõpule ka kõrval asuva endise vallamaja renoveerimine. Seal asuva raamatukogu ja eakate tervisekeskuse juurde tulevad erivajadustega inimeste nõustamiskeskus ning Harku perekeskus.
 
Neid kahte hoonet ühendab omavahel õhuline metallsõrestik, mida ilmestavad peagi ronitaimed ja mille alt kulgeb läbi kergliiklustee uuenduskuuri läbinud Tui parki.
 
Äsja valminud tervisekeskuse hoone on üks esimesi, mis hakkab kujundama uut Tabasalu keskust. Ka tervisekeskuse ja teenustemaja vaheline väljak muutub kavandi järgi ühenduslüliks kergliiklusteel Kase promenaadi ja Klooga maantee vahel.

Uued perearstid ja -õed

Äsja uutesse ruumidesse kolinud perearstikeskuses hakkavad töötama dr Ann Poola (end. Urmet), dr Vika Toom ja dr Piret Rospu. Seoses uue nimistu lisandumisega tuleb keskusesse tööle lisaks senisele kolmele pereõele veel kolm uut pereõde. 
 
Dr Ann Poola on võitnud Terviseameti konkursi nullnimistule, mis tähendab seda, et perearsti nimistusse saab peagi registreeruda kuni uut 1600 inimest. Kui nimekiri saab täis, korraldatakse täiendavalt uus nimistu konkurss.
 
Uude nimistusse saab hakata registreeruma pärast Terviseameti ja Haigekassa lubade väljastamist. Niipea, kui kõik vajalikud load on olemas, teavitab perearstikeskus avalduste esitamise võimalusest Harku valla infokanalites.

Elatakse uude majja sisse

Praeguse sisseelamisperioodi ajal käib töö veel endise perearstikeskuse lepingu alusel, mis tähendab, et perearstide ja -õdede töö on tagatud üsna samamoodi, nagu see senini on olnud. "Uute tugiteenuste, näiteks ämmaemanda, füsioterapeudi ja koduõe teenuse tööle saamiseks on meil vaja taotleda eraldi tervisekeskuse lepingut, mille menetlemine Terviseametis ja Haigekassas võib aega," selgitab perearst dr Vika Toom.
 
"Lisaks ei olnud võimalik kogu vajalikku sisseseadet soetada ühekorraga, sest pidime kogu keskuse sisustama, sealhulgas hankima kallid meditsiinilised erilahendused. Nii näiteks on füsioteraapia saal praegu veel sisustamata. Loodame täistuuridel töötava tervisekeskusena, perearstide ja kõigi tugiteenuste koostöös tööd alustada novembris," lisas Toom lõpetuseks.

Tabasalu uueneb

Harku valla keskmeks olev Tabasalu on jõudnud oma arengus sinnamaani, kus on vaja astuda järgmisi samme keskuse nüüdisajastamiseks. Uue tervisekeskuse rajamine ja endise vallakeskuse renoveerimine koos Tui pargi väljaehitamisega on kindlasti esimene suurem samm, mis vastab meie valla elanike ootustele moodsa linnaruumi ja selle pakutavate võimaluste mõttes.
 
Sügisel valmib Tabasalus ka 200-kohaline hooldekodu. Sel aastal loodame kehtestada pikalt menetletud Tabasalu keskosa detailplaneeringu, kuhu peaks kerkima korralik ärikeskus koos kohvikute, meelelahutuse, spordi ja teiste vajalike teenustega.
 
 
Tasub teada
 
Tabasalu tervisekeskuse hoone arhitekt on Egon Metusala arhitektuuribüroost Metusala Arhitektid OÜ. Keskuse on projekteerinud Infragate Eesti AS ning valmis ehitanud PRO Ehitus OÜ ja KRTL OÜ.
 
Tervisekeskus rajati Teenuste 2 asuva arhitekt Tõnu Liigandi 1972. aastal projekteeritud teenustemaja kõrvale Tui pargi poolsesse külge.
 
Ligi tuhande ruutmeetri suuruse pinnaga keskuse ehitustööde maksumuseks kujunes 1,9 miljonit eurot ja selle valmimist kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 1/3 ulatuses.
 
MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht