Tabasalus avas uksed Eesti kaasaegseim hooldekodu

Täna avati Tabasalus Pihlakodu keti uusim 200-kohaline hooldekodu, mille rjamine läks maksma ligi 5,5 miljonit eurot.
 
Tabasalu Pihlakodus on üldhoolekande ja dementsete osakond, lähedastele puhkuse andmiseks intervallhooldus ning päevakeskus, mis võimaldab kohalikel eakatel ühistegemistest ka päeva kaupa osa saada. Avarad eluruumid on nüüdisaegselt sisustatud, lai teenusevalik, oma köök, raamatukogu, saun, soolakamber, massaaži- ja protseduuriruumid, aga ka avar saal kontsertide korraldamiseks. Ühekohalised toad on 18–20 m² ja kahekohalised 23–25 m² suurused. Igas toas on WC ja duširuum.
 
Hooldekodu rajamine Tabasalusse on olnud kohaliku eakama elanikkonna kauaaegne soov ning kuna selle tarbeks Tallinna ümbruse nn kuldsesse ringi kuuluvad omavalitsused Euroopa Struktuurifondidest toetust ei saa, otsustati kuulutada välja kontsessioonihange hooldekodu rajamiseks ja pidamiseks erasektorile. Valla panus projekti on 0,48 miljonit eurot.
 
Kolme pakkuja hulgast tunnistati parimaks AS-i Viru Hoolekandeteenused pakkumus. Hanketulemuste tutvustamise ja kinnitamise järel volikogus seati vastavalt hanketingimustele võitja kasuks 50-aastase tähtajaga hoonestusõigus Harku valla omandis olevale Klooga mnt 13 kinnistule, mille pindala on 19 432 m².