Kuidas pakkuda kooliteed alustanud lapsele parimat tuge?

Vaimse tervise projekt, mille raames toimuvad loengud-töötoad, annab lapsevanemale näpunäiteid oma lapse igakülgsel toetamisel.
 
Vaimse tervise probleemid mõjutavad oluliselt lapse ja noore eakohast arengut – tema psüühilist, emotsionaalset, kognitiivset ja sotsiaalset küpsemist. Lapsega toimuvate muutuste suhtes tuleb olla tähelepanelik. Näiteks halvenenud toimetulek ja kehaliste kaebuste esinemine võib olla esimene märk algavast või juba välja kujunenud probleemist. Tähelepanuta jäänud vaimse tervise probleemid võivad viia tõrjutuse ja tervist ohustava käitumiseni.
 
Oleme selleks õppeaastaks planeerinud pakkuda loeng-töötube kõikide meie valla koolide esimeste klasside õpilaste lastevanematele, et anda ennetavalt vanematele teadmisi ja oskusi lapse vajaduste märkamisel ning arengu toetamisel.
 
Soovime loeng-töötube viia läbi väiksemates gruppides ehk igale klassile eraldi. Koolituse käigus on võimalik arutleda, harjutada ja saada ka vajadusel infot erinevate abi saamise võimaluste kohta vallas või Tallinnas erinevate teenusepakkujate juures.
 
Esimene loeng-töötuba "Tark lapsevanem – tegus ja rõõmus algklassilaps", mida viib läbi loovterapeut Õnne Aas-Udam, toimus 9. oktoobril Tabasalu ühisgümnaasiumis. Järgmised ajad on 31. oktoobril, 1., 4. ja 12. novembril. Täiendava info saadab kool.
 
Teemade ring, mida töötoas käsitletakse, on lai. Räägitakse, millised on algklassilapse arenguülesanded ja vajadused. Vanem õpib, kuidas õpetada lapsele emotsioonidega toimetulekut. Samuti toimub arutelu ja tehakse harjutusi, kuidas lapsevanem ise oma emotsioone saaks hallata. Selleks, kuidas tõeliselt aidata ja toetada last tema mures, tehakse harjutusi, mille käigus saab selgeks aktiivse kuulamise kunst. Koolitusel saab teada, kuidas seada piire, millised on eri kasvatusmeetodid ning abi saamise võimalused.
 
Peale vanematele mõeldud töötubade oleme esimese klassi õpilastele plaaninud läbi viia programmi "Teadliku muutuse kunst". See toetab heade suhete loomist koolikeskkonnas ja ka väljaspool seda ning vähendab konfliktide tekkimise võimalust suhtlemises.
 
Programmi läbiviimist on osaliselt rahastatud "Rahvatervise arengukava 2019–2020" vahenditest.
 
 
 
HELVE KEEL
Lastekaitsespetsialist