Valdkondlikud arengukavad

 

Haridus, kultuur, sport ja noorsootöö

  • Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024  ja selle juurde kuuluvate lisadega saab tutvuda Riigi Teatajas
Tulenevalt lasteaiakohtade nõudlusest  ja KELS § 10 lõike 1 kohustuse täitmiseks on vallavalitsus esitanud volikogule eelnõu Harku valla haridusvõrgu arengukava aastani 2024 muutmiseks.Selle põhjenduste ja eelnõuga on võimalik tutvda SIIN
 

 

Infrastruktuur ja keskkonnakaitse

Lisa 1- Riigimaad

Lisa 2 - Põllukuivendusmaad

Lisa 3 - Metsakuivendusmaad

Lisa 4 - Maaparandussüsteemid

Lisa 5 - Maaparandussüsteemide eelvoolud

Lisa 6 - Skeemis käsitletud veejuhtmed

Lisa 7 - Tiheasustus

 

Soojusmajandus

  • Harku valla Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajandamise arengukava aastateks 2016-2016 on leitav Riigi Teatajast
  •  Harku valla Harkujärve ja Türisalu külade kaugkütte võrgupiirkondade soojusmajandamise arengukava aastateks 2017–2027 on leitav Riigi Teatajast

 

Maakondlikud arengukavad