Valdkondlikud arengukavad

16.11.20

Harku Vallavalitsus on esitanud volikogule menetlemiseks Harku valla ÜVK arendamise kava 2021 kuni 2032 eelnõu. 

Määruse eelnõu

Lisa 1 Harku valla ÜVK arendamise kava aastateks 2021-2032

Määruse seletuskiri

 

Haridus, kultuur ja sport

 

Hoolivus ja turvalisus

Infrastruktuur ja keskkonnakaitse

Lisa 1- Riigimaad

Lisa 2 - Põllukuivendusmaad

Lisa 3 - Metsakuivendusmaad

Lisa 4 - Maaparandussüsteemid

Lisa 5 - Maaparandussüsteemide eelvoolud

Lisa 6 - Skeemis käsitletud veejuhtmed

Lisa 7 - Tiheasustus

 

Soojusmajandus

  • Harku valla Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajandamise arengukava aastateks 2016-2016 on leitav Riigi Teatajast
  •  Harku valla Harkujärve ja Türisalu külade kaugkütte võrgupiirkondade soojusmajandamise arengukava aastateks 2017–2027 on leitav Riigi Teatajast

 

Maakondlikud arengukavad