Puudega või erivajadusega isiku päevakeskuse teenuse toetus

Puudega või erivajadusega isiku päevakeskuse toetust antakse taotluse alusel puudega või erivajadusega isiku päevakeskuse teenuse kulu osaliseks või tervikuna hüvitamiseks.

Puudega isiku puhul tuleb taotlusele lisada rehabilitatsiooniplaani koopia või juhtumiplaan.

Toetuse andmise otsustab ning toetuse suuruse ja andmise tingimused määrab vallavalitsus korraldusega.

Toetuse maksmiseks sõlmib vallavalitsus teenuseosutajaga vajadusel halduslepingu.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Esita taotlus elektrooniliselt

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks

 

Taotlust menetleb sotsiaalhoolekande spetsialist – kontaktid leitavad siit