Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorra hindamise küsitlus Vääna-Jõesuu külas

 

Harku Vallavalitsus koostöös Keskkonnainspektsiooniga viib läbi küsitluse Harku vallas Vääna-Jõesuu külas reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorra hindamiseks.

Küsitluse eesmärgiks on hinnata ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud kinnistute reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorda. Reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorra hindamisel on võimalik saada ülevaade Vääna-Jõesuu piirkonna reovee kohtkäitlusrajatiste süsteemide toimimisest ning nende seisukorrast.

Küsitluse läbiviimine on vaid üks osa reovee kohtkäitlusrajatiste kontrollist. Edaspidi kontrollitakse kogumismahutite väljavedu tõendavate dokumentide olemasolu. Vastavalt Harku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale on reovee kohtkäitlusrajatise omanik või valdaja kohustatud säilitama purgimise osutamise dokumente kolme aasta jooksul purgimisteenuse osutamisest ning need vallavalitsusele või teistele järelevalvet teostavatele isikutele nõudmisel esitama.

Samuti teostatakse koostöös Keskkonnainspektsiooniga ka kohapealseid kontrolle seni veel ühiskanalisatsiooniga liitumata kinnistute kogumismahutite lekkekindluse kontrollimiseks. Kohapealsete kontrollide eeldatavaks ajaks on käesoleva aasta mai ja juuni.

 

 

Elektrooniline küsimustik on kättesaadav siit.

 

Küsimuse täitmiseks palume see esmalt enda arvutisse salvestada ning seejärel täita väljad. Valikvastustega variantide juures märkida sobiva vastuse taha kasti „X". 

Täidetud küsimustik palume Harku Vallavalitsusele tagasi saata e-posti aadressile vesi@harku.ee hiljemalt 8. maiks 2017.

Lisainfo: Helena Vipre, Harku Vallavalitsuse veespetsialist, 606 3801, vesi@harku.ee

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOONISED

VK-01 Harku valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni asukoha skeem

VK-02 Tallinna reoveepuhasti piirkond. Tabasalu alevik ja Rannamõisa küla

VK-03 Tallinna reoveepuhasti piirkond. Tiskre ja Harkujärve küla

VK-04 Tallinna reoveepuhasti piirkond. Harku alevik

VK-05 Meriküla reoveepuhasti valgala. Muraste küla

VK-06 Suurupi reoveepuhasti valgala. Suurupi küla

VK-07 Suurupi reoveepuhasti valgala. Vääna-Jõesuu, Viti ja Naage küla

VK-08 Suurupi reoveepuhasti valgala. Ilmandu ja Sõrve küla

VK-09 Vahi küla

VK-10 Keila- Joa reoveepuhasti valgala. Türisalu küla

VK-11 Vääna reoveepuhasti valgala. Vääna küla

VK-12 Keila reoveepuhasti valgala. Kumna ja Tutermaa küla

VK-13 Reoveepuhastite valgalad

VK-14 Tallinna reoveepuhasti piirkond. Tabasalu aleviku ja Rannamõisa küla torustike omanikud

VK-15 Tallinna reoveepuhasti piirkond. Tiskre ja Harkujärve küla torustike omanikud

VK-16 Tallinna reoveepuhasti piirkond. Harku aleviku torustike omanikud

VK-17 Harkujärve ja Tiskre külade põhjaveevaru piirkond