Teenused

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna poole soovitame pöörduda kui:

 • vajate nõustamist või abi  iseseisvaks toimetulekuks  (või vajab seda keegi, kes ise ei ole võimeline osakonda pöörduma);
 • vajate nõustamist pere- või tööasjus;
 • on probleeme eaka inimese hooldamisel;
 • olete sattunud võlgadesse ja kuidagi ei oska kuskilt alustada;
 • näete, et eakaga, puudega inimese või lapsega ei käituta inimväärselt;
 • on probleeme või muresid lastega;
 • olete laps ja tahate küsida nõu või  on probleeme, mida kodus ei julge rääkida;
 • olete töötu;
 • olete sattunud majanduslikesse raskustesse ja vajate materiaalset abi või toetust;
 • on selliseid muresid, millega ei oska kuhugi pöörduda;
 • vajate abi dokumentide täitmisel või asjaajamisel  ametiasutustega;
 • vajate kutsenõustamist;
 • vajate abi lapse kooli vahetusel.

Teenused:

 • sotsiaalnõustamine;
 • koduteenus;
 • tugiisikuteenus;
 • isikliku abistaja teenus;
 • täisealise isiku hooldus;
 • eluruumi tagamine;
 • väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 • turvakoduteenus;
 • häirenuputeenus;
 • sotsiaaltransporditeenus.

Hooldustöötaja teenus:

 • toiduainete kojutoomine;
 • ravimite kojutoomine;
 • abistamine maksete tasumisel;
 • abistamine  asjaajamisel ametiasutustega ja dokumentide vormistamisel;
 • puude tuppa toomine ja vajadusel ahju kütmine;
 • abistamine pesemisel (saun, vann, dušš);
 • abistamine majapidamistöödes.

 

Kliendi poolt  soovitud koduteenused vormistatakse koduteenuste taotluses.

 

 

Lisainfo

 

Harku Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna põhimäärus