Harku valla eelarve ja majandusaasta aruanne

 

Harku valla eelarvestrateegia 2024-2027

 

Harku valla 2024. aasta eelarve

 

Harku valla 2024.a eelarve ning lisad leiab Riigi Teatajast.

Harku valla 2024. aasta eelarve  koos lisa  ning seletuskirjaga  on leitav SIIT.

Harku valla 2024. aasta eelarve eelnõu koos lisa ja seletuskirjaga on leitav on leitav SIIT.

Harku valla 2024. aasta eelarve lühiülevaade.

 

Harku valla 2023. aasta eelarve

 

Harku valla 2023. aasta I lisaeelarve  koos lisade ja seletuskirjaga on leitav SIIT

Harku valla 2023.a eelarve ning lisad leiab Riigi Teatajast.

Harku valla 2023. aasta eelarve  koos lisa  ning seletuskirjaga  on leitav SIIT.

Harku valla 2023. aasta eelarve EELNÕU  koos lisa  ning seletuskirjaga  on leitav SIIT.

Harku valla 2023. aasta eelarve lühiülevaade.

 

Harku valla 2022. aasta eelarve
 

 

Harku valla 2022. aasta III lisaeelarve koos lisade ja seletuskirjaga on leitav SIIT

 

Harku valla 2022. aasta II lisaeelarve koos lisade ja seletuskirjaga on leitav SIIT

 

Harku valla 2022. aasta I lisaeelarve koos lisade ja seletuskirjaga on leitav SIIT

 

Harku valla 2022.a eelarve ning lisad leiab Riigi Teatajast.

 

Harku valla 2022. aasta eelarve eelnõu  ning seletuskiri   on leitavad SIIT

 

 

Harku valla 2021. aasta eelarve

 

 

Harku valla 2021. aasta II lisaeelarve koos lisade ja seletuskirjaga on leitav SIIT

 

Harku valla 2021. aasta I lisaeelarve koos lisade ja seletuskirjaga on leitav SIIT

 

Harku valla kehtiv eelarve strateegia ja arengukava on leitav Riigi Teatajast.

 

Harku valla 2021.aasta eelarve lühiülevaade

 

Harku valla 2021. aasta eelarve ja selle lisad leiab Riigi Teatajast

 

Seletuskiri Harku valla 2021. aasta eelarve eelnõu I lugemise juurde

 

Parandusettepanekud Harku valla 2021. aasta eelarve eelnõu II lugemise juurde

 

Majandusaasta aruanded

 

Harku valla 2023. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Harku Vallavalitsuse 14.05.2024 istungi protokoll

Harku valla 2022. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Harku Vallavalitsuse 30.05.2023 istungi protokoll

Harku valla 2021. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Harku valla 2020. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Harku valla 2019. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Harku valla 2018. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Harku valla 2017. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Harku valla 2016. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Harku valla 2015.a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Harku valla 2014.a konsolideeritud majandusaasta aruanne

  •