Arupärimised

2.11.15
Harku valla põhimääruse § 52 kohaselt on volikogu fraktsioonil ja volikogu liikmel õigus esitada volikogu istungil põhjendatud arupärimisi vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele nende tegevusvaldkonda kuuluvate küsimuste kohta.
Arupärimised ja nende vastused avalikustatakse valla veebileheküljel 10 tööpäeva jooksul pärast arupärimistele vastamist. Arupärimised, millele vastatakse suuliselt, avalikustatakse valla veebileheküljel 10 tööpäeva jooksul pärast suulist arupärimistele vastamist.
 
 
 

Täiendav arupärimine valla koolide kohta

Arupärimine valla koolide kohta

Täiendav arupärimine Multimeedia programmi Harku vald 2007 kohta

Arupärimine Multimeedia programmi Harku vald 2007 kohta