Volikogu komisjonide protokollid 2015

 

Majanduskomisjoni protokoll nr 13

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 12

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni protokoll nr 12

Revisjonikomisjoni protokoll nr 13

Ehitus- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 13

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 11

Majanduskomisjoni protokoll nr 12

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni protokoll nr 11

Ehitus- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 12

Revisjonikomisjoni protokoll nr 12

 

Majanduskomisjoni protokoll nr 11

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 10

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni protokoll nr 10

Ehitus- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 11

Revisjonikomisjoni protokoll nr 11

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 9

Majanduskomisjoni protokoll nr 10

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni protokoll nr 9

Revisjonikomisjoni protokoll nr 10

Ehitus- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 10

 

Ehitus- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 9 

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni protokoll nr 8

Revisjonikomisjoni protokoll nr 9

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 8

Majanduskomisjoni protokoll nr 9

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 7

Majanduskomisjoni protokoll nr 8

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni protokoll nr 7

Revisjonikomisjoni protokoll nr 8

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 6

Majanduskomisjoni protokoll nr 7

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni protokoll nr 6

Revisjonikomisjoni protokoll nr 7

Ehitus- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 7

Revisjonikomisjoni protokoll nr 6

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 5

Majanduskomisjoni protokoll nr 6

Revisjonikomisjoni protokoll nr 5

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni protokoll nr 5

Ehitus- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 6

 

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni protokoll nr 4

Ehitus- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 5

Majanduskomisjoni protokoll nr 5

Majanduskomisjoni protokoll nr 4

Ehitus- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 4

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 4

Revisjonikomisjoni protokoll nr 4

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 3

Majanduskomisjoni protokoll nr 3

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni protokoll nr 3

Revisjonikomisjoni protokoll nr 3

Ehitus- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 3

 

Majanduskomisjoni protokoll nr 2

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 2

Revisjonikomisjoni protokoll nr 2

Ehitus- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 2

 

Maa- ja keskkonnakomisjoni protokoll nr 1

Majanduskomisjoni protokoll nr 1

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni protokoll nr 1

Revisjonikomisjoni protokoll nr 1

Ehitus- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 1

 

Toimetaja: IVE EEVEL